Hitta lediga lokaler i Nacka

Sida 2

Tänk på städningen vid valet av ny företagslokal

27 sep 2017

När man letar efter en ny företagslokal finns det en faktor som ofta glöms bort, nämligen städningen. Det är lätt hänt att man förälskar sig i en lokal baserat på läget eller stämningen i byggnaden, men när man väl har flyttat in märker man att den är svårmöblerad och även svårstädad.

Pelare med ornament, höga spårfrästa golvlister och gamla trägolv må vara vackra, men de drar lätt till sig smuts och kan vara knepiga att få riktigt rena, något som är viktigt för att lokalen ska kännas fräsch och trivsam.

I andra lägen handlar det snarare om att det blir väldigt stora ytor som ska städas, men där finns det ett enklare svar, nämligen städmaskiner.

Rätt städmaskin gör jobbet enklare

Om du har stora lokaler för ditt kontor, din butik eller industri är en eller flera städmaskiner oumbärliga för att städningen ska bli effektiv. Att låta städpersonalen gå runt med manuella dammsugare och handmoppar kommer helt enkelt att gå för långsamt. Nej, här behövs ett verktyg som snabbar på processen och gärna utför flera arbetsmoment i samma körning.

Det finns till exempel städmaskiner som både dammsuger och våttorkar direkt efter varandra. Så slipper personen som städar gå eller åka två gånger för att få golvet rent. Om du har ytor utomhus, till exempel en parkeringsplats som lätt blir full av grus och damm så finns det städmaskiner som sopar och suger upp allt skräp så att parkeringen ser ren och inbjudande ut. Du slipper dessutom att det virvlar upp damm under processen, något som är oundvikligt om man sopar med borstar för hand.

Kort sagt, en passande städmaskin är ett verktyg som sparar tid och därigenom också pengar. De är visserligen dyra i inköp, men de brukar löna sig på några år. Det går också att hyrköpa eller hyra med fullt serviceavtal för att vara säker på att alltid ha en maskin som fungerar.

Andra saker att tänka på med städningen

Några andra faktorer som kan vara bra att tänka på när du väljer lokal är att titta på fönsterytorna. Visst är det härligt med ljusinsläpp, men kom ihåg att du kommer att behöva boka regelbunden fönsterputsning. Kolla upp hur mycket det kommer att kosta och om du kan få ett bra löpande avtal med en städfirma som sköter jobbet åt dig. Det brukar löna sig i längden.

Det gäller inte bara för fönsterputsning. De flesta företagare, även du som driver ett mindre företag, tjänar på att anlita en städfirma istället för att städa själv. Ett proffs städar troligtvis dubbelt så snabbt som du själv. Tid som du kan lägga på att tjäna mer pengar istället.

 

Bästa kontorsområden i Göteborg

26 sep 2017

För vissa företag spelar det ingen roll om de har kontor i centrala Göteborg eller om det är beläget flera mil utanför stadskärnan. För andra är det helt avgörande och hittar man inte lediga kontor i det område man behöver finnas i så är risken stor att ekonomin påverkas negativt. Här presenteras några av de mest eftertraktade områdena i Göteborg att ha kontor i.

Avenyn – Även om Avenyn har de absolut högsta hyrorna (per kvadratmeter) så är tillgången på lediga kontor här extremt liten. Det beror på att Avenyn ligger precis mitt i centrala Göteborg. De som har kontor här kan på någon minut nå restauranger, hotell, uteliv och shopping. Ett perfekt läge helt enkelt.

Gamle Staden – Gamle Staden är ett område som minst är under tillväxt. Generellt finns de lediga kontorslokaler som går att hitta i nybyggda fastigheter just eftersom området vuxit fram under relativt kort tid. Härifrån finns även mycket god kommunikation till övriga delar av Göteborg.

Gårda – Fördelen med att ha kontor i Gårda är att man därmed får kontorsplats där en stor del av kommunikationsvägarna möts. Det blir därmed en stadsdel som är lätt att hitta till oavsett varifrån man kommer. Det är lättillgängligt och även relativt billigt (i förhållande mot exempelvis Avenyn). Dessutom finns det oftare lediga kontor här än i de centrala delarna.

Mölnlycke – De som inte bara söker kontorsplatser i centrala staden kan mycket väl se på vad Mölnlycke kan erbjuda. Området ligger nästan precis mitt mellan Göteborgs centrum och flygplatsen, Landvetter. För de internationella företagen finns en stor fördel att hyra kontor här för att snabbt och enkelt komma till flyget.

Linnéstaden – I likhet med att ha kontor på Avenyn så ger ett kontor i Linnéstaden närhet till allt från boende och shopping till restauranger och uteliv. Skillnaden är bara utbudet. Linnéstaden erbjuder ett stort utbud - men i jämförelse med Avenyn är det ändå betydligt mindre.

Lägre men ändå högt

De som söker lediga kontor i Göteborg kan förvänta sig relativt höga priser per kvadratmeter. Den stad som har dyraste kontorsplatser är Stockholm men Göteborg ligger ändå tätt efter med priser på 5-15% lägre än vad Stockholmsområdet erbjuder. Man ska även vara medveten om att prisnivån varierar mycket kraftigt runt om i staden och även inom samma område. Det lönar sig därmed att jämföra. Framförallt är det just var någonstans i staden som kontorsplatsen finns som avgör priset. Kan man tänka sig ha kontor en bit från centrala delarna faller priset per kvadratmeter relativt fort. Läs mer på http://www.ledigakontorgoteborg.se/.

Brister påpekade inom OVK

16 sep 2017

OVK-besiktning är viktigt för att garantera hälsa och trivsel i både offentliga lokaler, på kontor, i skolor och i hem. Men det är långt ifrån alltid som denna viktiga kontroll genomförs på ett korrekt sätt, visar en ny undersökning.

Den obligatoriska ventilationskontrollen, OVK-besiktningen, genomförs ofta på ett bristfälligt sätt, enligt undersökningen. Enligt många deltagare i enkäten så har OVK-besiktningarna fått en generellt sätt sämre kvalitet på senare år.

Viktigt kontrollera ventilationen

Vad är syftet med en OVK-besiktning? Jo, helt enkelt att undersöka att luften är tillräckligt bra i bostäder, affärslokaler, skolor och andra offentliga lokaler. Detta är mycket viktigt av flera skäl: de boendes hälsa i första hand. Men med dålig ventilation så kan huset även drabbas av mögel och andra fuktskador.

Men hur ser då kritiken ut? Den har återkommit regelbundet under en längre tid och ser inte ut att upphöra enligt denna undersökning. Av deltagarna i enkäten så påpekar många att OVK har försämrats och att fel so tidigare har påpekats inte har åtgärdats.

Flera specifika svagheter påpekas i undersökningen:

  • Kommunernas byggnadsnämnder genomför inte relevanta tillsynsåtgärder.
  • Okunniga OVK-kontrollanter. Kunskaperna har inte varit tillräckliga för att göra en kontroll, men utbildning behövs för många av kontrollanterna.
  • Definitionen av vad som anses vara bra luftkvalitet är inte samma som ger godkänt i en OVK-besiktning. Flera orsaker till detta pekas ut. Bland annat kontrolleras sällan vilka verksamhet som utförs i de respektive lokalerna.
  • Det finns även en del otydligheter i lagstiftningen kring inomhusmiljö och ventilation.
  • Energisparåtgärder som föreslås är ofta baserade på felaktiga kunskaper.

Flera förslag på förbättringar

Vad kan man då göra åt detta? Flera förslag kom fram i enkäten. Om kommunerna skulle kunna ta ut en avgift så skulle kvaliteten höjas genom att kontrollerna skulle prioriteras högre. Ett enhetligt protokoll skulle ge större konsekvens och bättre möjligheter till uppföljningar. En annan idé är att skapa ett nationellt register, även det skulle förbättra möjligheterna till bra uppföljningar. Bättre möjligheter till efterbesiktningar är också ett förslag som flera av deltagarna föreslog.

Öka trivseln i kontoret

23 aug 2017

Är ni ett storföretag i Stockholm? Eller en mindre firma ute på landet? Oavsett är det viktigt att värna om personalens hälsa. Att investera i en ökad trivsel på arbetsplatsen lönar sig ofta långsiktigt. Till exempel är det viktigt att ergonomin är god och att ljudnivåerna inte är alltför höga. Det här lönar sig i form av att dina anställda mår bättre, något som indirekt leder till en roligare arbetsplats och högre produktivitet. När de anställda trivs riktigt bra kommer det säkerligen att visa sig i arbetet också.

Ha rätt kontorsmöbler

Att ha rätt kontorsmöbler är en stor del av trivseln på företaget. Många som arbetar på kontor idag drabbas av skador av att sitta på ett som är dåligt för kroppen. Det här är något som man kan påverka mycket med hjälp av goda kontorsmöbler. Är man osäker, eller om man vill göra det lilla extra, kan man anlita en ergonom som både kan välja möbler och hjälpa till att utforma arbetsplatsen på bästa möjliga vis.

Moderna kontorsmöbler har ofta redan ergonomin i beaktning – även om mer och mindre ergonomiska alternativ finns att välja. Grundläggande saker är att kunna justera höjd på både skrivbord och stolar. 

Läs mer på denna sida: http://www.kontorsmöblerstockholm.se/.

Öppna ytor

Att ha en lounge eller någon annan öppen yta där de anställda kan sitta och umgås och jobba tillsammans på något projekt kan öka trivseln i företaget. Till exempel kan det finnas i närheten av receptionen och vara möblerat med stora, bekväma möbler. Här kan med fördel en kaffemaskin, fika och frukt placeras.

Vissa moderna företag väljer att ha ytor som enbart är till för nöje och umgänge. Dessa fylls till exempel med pingisbord, spelmaskiner, saccosäckar, dryck och fika. Det är inte alla företag som detta passar, men moderna start-ups i till exempel Stockholm, eller företag med mycket ungdomar som anställda, har ofta dessa ytor. Det är också vanligt bland yrken där långa raster krävs, till exempel som flygtrafikledare på Arlanda utanför Stockholm eller vid annan större flygplats.

Ljudnivå

Otaliga studier har visat att höga ljud- och bullernivåer påverkar oss negativt om vi utsätts för det under lång tid. Det kan bland annat förvärra stress och ge huvudvärk – två saker som knappast gör en personalstyrka effektiv i sitt arbete. Ligger kontoret vid en starkt trafikerad väg i till exempel Stockholm eller Göteborg, kan det vara bra att se över sin isolering. Om kontorets fönster är stängda ska det inte bullra inne i lokalen. Särskilt viktigt är detta att se över om kontoret ligger på bottenvåningen.

Man kan också minska ljudnivån som uppstår inomhus. Detta till exempel genom mattor eller mjuka material på väggarna som fångar upp ljud och oljud. Ett kalt och hårt kontor kommer också att ha mer eko och därmed högre nivåer. Dessutom skulle de flesta säga att det är trevligt med textilier av olika slag i kontorets inredning.

Replokaler i Stockholm viktiga för svensk musiks framtid

15 aug 2017

För att bli skicklig inom något – oavsett område – så krävs det träning. Den amerikanske författaren Malcolm Gladwell lanserade för några år sedan som ett bevis på detta sin teori som går ut på att det minst krävs 10 000 timmars träning innan man blir riktigt bra på något. Här kan det alltså handla om golf, hockey, musik eller att teckna. Naturligtvis krävs det ett visst mått av talang också men träning är, enligt Gladwell, den främsta orsaken till att man når framgång och blir duktig inom det område man siktar på. Skulle Mats Sundin blivit så bra i hockey utan träning på en rink i Stockholm, skulle Jesper Parnevik kunnat bli så duktig i golf utan nötande på golfrangen och skulle Rolling Stones kunnat bli så framgångsrika utan en replokal att förfina sina låtar i?

Svaret är här defintivt nej och just då det gäller det sistnämnda exemplet har vi här fått ett litet problem. Förr om åren kunde man liksom starta ett band och använda sig av fritidsgårdar, utrymmen i skolor och annat som en replokal att träna i. Under senare år finns dock inte längre denna möjlighet i samma omfattning – och speciellt då inte i Stockholm där fritidsgårdar och annat stängs ner i jämn takt. Att det i Stockholm numera nästan är omöjligt att hitta en replokal är ett stort problem och detta inte enbart sett ur ett musikaliskt perspektiv – nej, nog så viktigt är just den sociala biten där unga människor tack vare musiken håller sig borta från alkohol och andra dumheter.

En replokal fungerar alltså som ett slags skydd från alla frestelser som finns i Stockholm och här har alltså staden i sig en väldig utmaning framför sig. Det gäller alltså att frigöra fler utrymmen som kan användas som replokal där band kan träna och förfina sin musik oavsett genre – och detta gäller även saker som idrott och annat som kan få ungdomar engagerade i något. Sverige i allmänhet och Stockholm i synnerhet har en stolt musikhistoria och för att denna ska kunna fortsätta så måste man alltså börja i rätt ände och där är alltså en replokal en av lösningarna.

Det finns ingen replokal att använda i Stockholm

Det här är alltså ett väldigt stort problem som snabbt måste lösas – ser man till övriga delar av landet så kan unga musiker utan problem hitta en perfekt replokal att öva i. Detta medför att musiklivet i Stockholm på sikt riskerar att helt dö ut då band där alltså inte alls har samma förutsättningar. En replokal i Stockholm är nästan omöjlig att hitta och om man nu skulle ha lyckan att göra detta så är risken väldigt stor att man tvingas dela denna med fler band. Det här gör att främst unga människor tappar suget för musik i stort och att Sverige därför även riskerar att tappa talanger inom musikindustrin. Vem vet – kanske var det nästa Abba som la av för att det inte fanns en replokal tillgänglig i Stockholm? Här krävs det en snabb insats och det snarast.

Vem ska jag anlita för en lyckad kontorsflytt i Stockholm?

13 jul 2017

Stockholm har en väldigt expansiv marknad för företag som alltså medför att dessa antingen blir tvungna att för eller senare byta till större eller mindre lokaler. Detta är oundvikligt och det är sällan man ser att företag i Stockholm stannar i samma lokal under en längre period – det är bara de absolut största som gör det i en större utsträckning. De har liksom satt sin prägel på en speciell address och blivit förknippade med denna och byter därför ogärna av just den anledningen. Mindre och medelstora företag flyttar i Stockholm alltså mer frekvent än vad man gör i övriga landet och vid dessa flyttar använder man sig av något som kallas för just kontorsflytt.

Kontorsflytt har i Stockholm visat sig vara en god marknad för den som speciellt nischat in sig på just denna form av flyttning och man har tack vare de frekventa flyttarna i just Stockholm också mycket uppdrag. Det är så man får jobba i Stockholm – man hittar liksom en egen nisch där man ser till att täcka ett specifikt behov och därefter se till att bli bäst på just detta. Här kan det alltså handla om kontorsflytt, kontorsstädning, vanliga flyttar eller någonting annat – man söker sig till en bransch men hittar ett helt eget område inom detta. Stockholm har dessutom många olika företag som är just verksamma inom kontorsflytt och än så länge så ser marknaden inte på något sätt mättad ut – det är snarare tvärtom faktiskt.

Så länge företag flyttar och byter lokaler i den omfattning som nu sker i Stockholm så länge kommer det också finnas plats för fler företag som jobbar med kontorsflytt. För en företagare som står inför ett byte av lokaler är detta rena rama guldgruvan sett ur ett ekonomiskt perspektiv då man kan använda den rådande konkurrensen till att pressa priserna nedåt. Det är alltså i stort sett lättare att få tag på en billig kontorsflytt i just Stockholm än vad det är i mindre städer – men å andra sidan sker ju heller inte detta lika frekvent där som det ju – som sagt – gör i Stockholm.

Andra aspekter att tänka på då det handlar om kontorsflytt i Stockholm

Priset för en kontorsflytt är bara en del som man ska ta hänsyn till och egentligen en ganska liten sådan också – det är oavsett en ganska liten kostnad som inte på något sätt äventyrar ett företags ekonomi. Viktigare är att en kontorsflytt faktiskt är säker och går till på rätt sätt.

Ett företag i Stockholm kan ju trots allt ha en massa känsliga uppgifter i sina datorer och dessa vill man ju inte att de ska hamna i fel händer – säkerheten kring en kontorsflytt är alltså egentligen viktigast av allt. Här måste man alltså som företagare själv stå för att kolla upp det företag man anlitat för en kontorsflytt i Stockholm och säkerställa att detta företag är pålitligt och bra.

Att riskera sina affärer eller att något går sönder – ja, det är ju onödig risk att ta bara för att man slarvat med sin research, eller hur?

Nya lokaler till ditt företag

13 jul 2017

Om du som företagare är ute efter att starta nytt, förflytta ditt nuvarande kontor eller expandera finns det vissa saker du bör hålla koll på när jakten på en ny lokal börjar. Majoriteten av alla företag byter inte kontor särskilt ofta då det är en ganska krävande process, så därför är det viktigt att planera ordentligt och hitta rätt från början så ditt företag kan få den perfekta nya platsen att blomstra på.

Vilka behov finns?

Innan du börjar jakten på en ny kontorslokal är det dags att ta en titt på det aktuella läget. Hur ser ditt företag ut och vad har det för behov? Ju fler frågor du har svar på från början, desto snabbare och lättare kommer flytten av företaget att gå.  

Alla företag har olika behov. Beroende på vilken bransch ditt företag är i, hur stort det är och hur snabbt det utvecklas krävs olika lokaler. Och det är inte bara en fråga om att allt ska få plats på ett och samma ställe, det är även viktigt att ha i åtanke att denna nya lokal faktiskt kommer att fungera som en arbetsplats där de anställda kommer tillbringa majoriteten av sin dagtid. Därför krävs det också att lokalen håller viss standard som människor kan trivas i.

Olika lokaltyper

När det kommer till lokaltyper finns det här en uppsjö att välja bland. Exempelvis finns kontorslokaler, butikslokaler, lagerlokaler med mera. Så du bör innan processen drar i gång vara medveten om vilka specifika utrymmen den nya lokalen måste ha. Behövs en lokal där det både finns förråd och personalutrymmen? Eller behöver du endast lager och kontor? När du letar ledig lokal i Nacka eller på någon annan specifik ort kan det vara svårt att hitta rätt.

Variationerna är många. Ibland krävs det också att myndigheterna måste godkänna lokalen för just den verksamhet ditt företag bedriver och då måste deras standard även hållas. Detta gäller främst om du kommer behöva hantera råvaror i exempelvis en restaurang eller en livsmedelsbutik.

Läget kan avgöra

Nästa steg efter det att du kommit fram till vilken typ av lokal du behöver är var någonstans den bör ligga. Läget är A och O för de flesta företag och därför är det viktigt att läget har en stark koppling till affärsidén som företaget bedriver. Kanske är det bäst att hitta en ledig lokal i Nacka? Dessutom är det ett stort plus om lokalen ligger nära viktiga samarbetspartners, leverantörer, en viss typ av råvara eller transportleder. Ibland krävs en exklusiv och central adress för att företaget ska kunna leva upp till den önskvärda profilen. Men återigen är det inte att förglömma att det inte får bli en alltför stor utmaning för varken dig själv eller dina anställda att ta sig till och från jobbet.

Planering underlättar sökandet

Hur det går för ett företag hänger mycket på hur de anställda mår och att det finns en arbetsglädje. Denna kan höjas genom trivsamma lokaler som ligger i ett område som har saker att erbjuda. Exempelvis bra lunchrestauranger och dylikt. Det kan vara knepigt att hitta den perfekta lokalen, men genom att analysera företagets behov från första början kommer processen bli lättare.

 

 

Välkommen till Lokal & Företagande Bloggen

Du har hittat till vår blogg för dig som vill ha tips kring letande av lokaler, hyresvärdar, fastighetsägare och företagande. Vi hoppas på att kunna bjuda dig på intressanta och välinformerade blogginlägg som hjälper dig i letandet av nya lokaler och annat som kan röra ditt företagande.