Hitta lediga lokaler i Nacka

Replokaler i Stockholm viktiga för svensk musiks framtid

15 aug 2017

För att bli skicklig inom något – oavsett område – så krävs det träning. Den amerikanske författaren Malcolm Gladwell lanserade för några år sedan som ett bevis på detta sin teori som går ut på att det minst krävs 10 000 timmars träning innan man blir riktigt bra på något. Här kan det alltså handla om golf, hockey, musik eller att teckna. Naturligtvis krävs det ett visst mått av talang också men träning är, enligt Gladwell, den främsta orsaken till att man når framgång och blir duktig inom det område man siktar på. Skulle Mats Sundin blivit så bra i hockey utan träning på en rink i Stockholm, skulle Jesper Parnevik kunnat bli så duktig i golf utan nötande på golfrangen och skulle Rolling Stones kunnat bli så framgångsrika utan en replokal att förfina sina låtar i?

Svaret är här defintivt nej och just då det gäller det sistnämnda exemplet har vi här fått ett litet problem. Förr om åren kunde man liksom starta ett band och använda sig av fritidsgårdar, utrymmen i skolor och annat som en replokal att träna i. Under senare år finns dock inte längre denna möjlighet i samma omfattning – och speciellt då inte i Stockholm där fritidsgårdar och annat stängs ner i jämn takt. Att det i Stockholm numera nästan är omöjligt att hitta en replokal är ett stort problem och detta inte enbart sett ur ett musikaliskt perspektiv – nej, nog så viktigt är just den sociala biten där unga människor tack vare musiken håller sig borta från alkohol och andra dumheter.

En replokal fungerar alltså som ett slags skydd från alla frestelser som finns i Stockholm och här har alltså staden i sig en väldig utmaning framför sig. Det gäller alltså att frigöra fler utrymmen som kan användas som replokal där band kan träna och förfina sin musik oavsett genre – och detta gäller även saker som idrott och annat som kan få ungdomar engagerade i något. Sverige i allmänhet och Stockholm i synnerhet har en stolt musikhistoria och för att denna ska kunna fortsätta så måste man alltså börja i rätt ände och där är alltså en replokal en av lösningarna.

Det finns ingen replokal att använda i Stockholm

Det här är alltså ett väldigt stort problem som snabbt måste lösas – ser man till övriga delar av landet så kan unga musiker utan problem hitta en perfekt replokal att öva i. Detta medför att musiklivet i Stockholm på sikt riskerar att helt dö ut då band där alltså inte alls har samma förutsättningar. En replokal i Stockholm är nästan omöjlig att hitta och om man nu skulle ha lyckan att göra detta så är risken väldigt stor att man tvingas dela denna med fler band. Det här gör att främst unga människor tappar suget för musik i stort och att Sverige därför även riskerar att tappa talanger inom musikindustrin. Vem vet – kanske var det nästa Abba som la av för att det inte fanns en replokal tillgänglig i Stockholm? Här krävs det en snabb insats och det snarast.

Vem ska jag anlita för en lyckad kontorsflytt i Stockholm?

13 jul 2017

Stockholm har en väldigt expansiv marknad för företag som alltså medför att dessa antingen blir tvungna att för eller senare byta till större eller mindre lokaler. Detta är oundvikligt och det är sällan man ser att företag i Stockholm stannar i samma lokal under en längre period – det är bara de absolut största som gör det i en större utsträckning. De har liksom satt sin prägel på en speciell address och blivit förknippade med denna och byter därför ogärna av just den anledningen. Mindre och medelstora företag flyttar i Stockholm alltså mer frekvent än vad man gör i övriga landet och vid dessa flyttar använder man sig av något som kallas för just kontorsflytt.

Kontorsflytt har i Stockholm visat sig vara en god marknad för den som speciellt nischat in sig på just denna form av flyttning och man har tack vare de frekventa flyttarna i just Stockholm också mycket uppdrag. Det är så man får jobba i Stockholm – man hittar liksom en egen nisch där man ser till att täcka ett specifikt behov och därefter se till att bli bäst på just detta. Här kan det alltså handla om kontorsflytt, kontorsstädning, vanliga flyttar eller någonting annat – man söker sig till en bransch men hittar ett helt eget område inom detta. Stockholm har dessutom många olika företag som är just verksamma inom kontorsflytt och än så länge så ser marknaden inte på något sätt mättad ut – det är snarare tvärtom faktiskt.

Så länge företag flyttar och byter lokaler i den omfattning som nu sker i Stockholm så länge kommer det också finnas plats för fler företag som jobbar med kontorsflytt. För en företagare som står inför ett byte av lokaler är detta rena rama guldgruvan sett ur ett ekonomiskt perspektiv då man kan använda den rådande konkurrensen till att pressa priserna nedåt. Det är alltså i stort sett lättare att få tag på en billig kontorsflytt i just Stockholm än vad det är i mindre städer – men å andra sidan sker ju heller inte detta lika frekvent där som det ju – som sagt – gör i Stockholm.

Andra aspekter att tänka på då det handlar om kontorsflytt i Stockholm

Priset för en kontorsflytt är bara en del som man ska ta hänsyn till och egentligen en ganska liten sådan också – det är oavsett en ganska liten kostnad som inte på något sätt äventyrar ett företags ekonomi. Viktigare är att en kontorsflytt faktiskt är säker och går till på rätt sätt.

Ett företag i Stockholm kan ju trots allt ha en massa känsliga uppgifter i sina datorer och dessa vill man ju inte att de ska hamna i fel händer – säkerheten kring en kontorsflytt är alltså egentligen viktigast av allt. Här måste man alltså som företagare själv stå för att kolla upp det företag man anlitat för en kontorsflytt i Stockholm och säkerställa att detta företag är pålitligt och bra.

Att riskera sina affärer eller att något går sönder – ja, det är ju onödig risk att ta bara för att man slarvat med sin research, eller hur?

Nya lokaler till ditt företag

13 jul 2017

Om du som företagare är ute efter att starta nytt, förflytta ditt nuvarande kontor eller expandera finns det vissa saker du bör hålla koll på när jakten på en ny lokal börjar. Majoriteten av alla företag byter inte kontor särskilt ofta då det är en ganska krävande process, så därför är det viktigt att planera ordentligt och hitta rätt från början så ditt företag kan få den perfekta nya platsen att blomstra på.

Vilka behov finns?

Innan du börjar jakten på en ny kontorslokal är det dags att ta en titt på det aktuella läget. Hur ser ditt företag ut och vad har det för behov? Ju fler frågor du har svar på från början, desto snabbare och lättare kommer flytten av företaget att gå.  

Alla företag har olika behov. Beroende på vilken bransch ditt företag är i, hur stort det är och hur snabbt det utvecklas krävs olika lokaler. Och det är inte bara en fråga om att allt ska få plats på ett och samma ställe, det är även viktigt att ha i åtanke att denna nya lokal faktiskt kommer att fungera som en arbetsplats där de anställda kommer tillbringa majoriteten av sin dagtid. Därför krävs det också att lokalen håller viss standard som människor kan trivas i.

Olika lokaltyper

När det kommer till lokaltyper finns det här en uppsjö att välja bland. Exempelvis finns kontorslokaler, butikslokaler, lagerlokaler med mera. Så du bör innan processen drar i gång vara medveten om vilka specifika utrymmen den nya lokalen måste ha. Behövs en lokal där det både finns förråd och personalutrymmen? Eller behöver du endast lager och kontor? När du letar ledig lokal i Nacka eller på någon annan specifik ort kan det vara svårt att hitta rätt.

Variationerna är många. Ibland krävs det också att myndigheterna måste godkänna lokalen för just den verksamhet ditt företag bedriver och då måste deras standard även hållas. Detta gäller främst om du kommer behöva hantera råvaror i exempelvis en restaurang eller en livsmedelsbutik.

Läget kan avgöra

Nästa steg efter det att du kommit fram till vilken typ av lokal du behöver är var någonstans den bör ligga. Läget är A och O för de flesta företag och därför är det viktigt att läget har en stark koppling till affärsidén som företaget bedriver. Kanske är det bäst att hitta en ledig lokal i Nacka? Dessutom är det ett stort plus om lokalen ligger nära viktiga samarbetspartners, leverantörer, en viss typ av råvara eller transportleder. Ibland krävs en exklusiv och central adress för att företaget ska kunna leva upp till den önskvärda profilen. Men återigen är det inte att förglömma att det inte får bli en alltför stor utmaning för varken dig själv eller dina anställda att ta sig till och från jobbet.

Planering underlättar sökandet

Hur det går för ett företag hänger mycket på hur de anställda mår och att det finns en arbetsglädje. Denna kan höjas genom trivsamma lokaler som ligger i ett område som har saker att erbjuda. Exempelvis bra lunchrestauranger och dylikt. Det kan vara knepigt att hitta den perfekta lokalen, men genom att analysera företagets behov från första början kommer processen bli lättare.

 

 

Välkommen till Lokal & Företagande Bloggen

Du har hittat till vår blogg för dig som vill ha tips kring letande av lokaler, hyresvärdar, fastighetsägare och företagande. Vi hoppas på att kunna bjuda dig på intressanta och välinformerade blogginlägg som hjälper dig i letandet av nya lokaler och annat som kan röra ditt företagande.