Utomhusreklam - tips och råd

Då det kommer till marknadsföring så kan man se att många företag kastat sig in i den digitala världen och lägger all budget på att synas online. Det behöver inte vara fel - man måste skapa sig synlighet på nätet - men det handlar också om att hitta komplement till detta.

Lägger man alla ägg i en och samma korg så kan katastrofen vänta runt hörnet och vad gäller marknadsföring så innebär detta att man inte når kunder, att man inte syns och att man i och med detta också börjar gå med förlust. Att komplettera digital marknadsföring med mer traditionell sådan är att rekommendera och ett av de bättre alternativen här handlar om utomhusreklam. Vi tänkte titta närmare på utomhusreklam och ge några goda tips och råd i den frågan. Vi gör detta genom att rada upp några punkter, som följer:

  • Var ska du synas? Att ha exempelvis en fasadvepa på den fastighet man driver företaget inom är bra - men det räcker sällan. Rådet är att man anlitar en partner som har tillstånd att sätta fasadvepor även på andra fastigheter och då gärna på sådana som ligger på mer attraktiva platser och adresser. Din fasadvepa ska synas och den ska skapa ett intresse hos de som passerar.
  • Rätt design. Det här är en extremt viktig fråga. Ponera att du har en fasadvepa placerad på en fastighet som ligger centralt - men där designen går stick i stäv med den arkitektoniska stilen och de färger som finns. Detta kan få en negativ effekt: folk förknippar ditt företag med någonting fult och något negativt. Målet är att din fasadvepa ska smälta in - men ändå synas. Återigen blir valet av partner viktigt!
  • Digital utomhusreklam. Dooh är en ny sorts utomhusreklam som innebär att du hyr plats på någon av de digitala skärmar som börjar synas i våra svenska städer. Detta ger dig en flexibilitet där du kan välja tid för annonsering, göra ändringar och dessutom exempelvis använda dig av rörligt material. Dooh är framtidens utomhusreklam och det är definitivt värt att titta närmare på. Du kommer att synas - och, om du är smart, på rätt sätt och för rätt målgrupp.
1 Mar 2023

 

Välkommen till Lokal & Företagande Bloggen

Du har hittat till vår blogg för dig som vill ha tips kring letande av lokaler, hyresvärdar, fastighetsägare och företagande. Vi hoppas på att kunna bjuda dig på intressanta och välinformerade blogginlägg som hjälper dig i letandet av nya lokaler och annat som kan röra ditt företagande.