BAM-utbildning ger chans till förändring

Kunskaper om arbetsmiljö och vad som gör den bra eller dålig är väsentlig för företags resultat. Där arbetsmiljön är bra trivs personal och arbetet går bra. Därför behövs BAM-utbildning.

Arbetsmiljö är ett komplext begrepp. Det är inget man har tid eller möjlighet att fundera över dagligen kanske, men arbetsmiljö består av kultur, fysiska lokaler, arbetsmoment och kollegor. Helheten är viktig för att alla ska få möjlighet att utvecklas i jobbet, trivas, och därmed också göra ett bra jobb.

Som arbetsgivare eller facklig representant behöver man vara medveten om att allt som händer och sker inte rapporteras in. Man har inte heller alltid möjlighet att observera hur allt fungerar. Vill man få en större insikt är det bra att gå en BAM-utbildning. BAM utläses alltså bättre arbetsmiljö. Där får man möjlighet att höja blicken och se helheten.

Digital BAM-utbildning spar tid och miljö

Alla vill vi förstås att företag ska fungera väl. Både ägare/arbetsgivare och ansvariga inom personalen får nytta av att dels arbetslagstiftningen följs och dels att en bra företagskultur skapas och vidmakthålls. För att kunna göra det arbetet behöver man kunna regler och få klart för sig vad som kan skapa problem.

Den fysiska arbetsmiljön med olycksrisker är grundläggande. Ingen ska dö på jobbet sägs det. Minimikrav kan man tycka, men var ligger arbetsgivaransvaret? Lär dig på BAM-utbildning. Lika viktigt är den sociala arbetsmiljön. Vuxenmobbning är ett ord som inte borde finnas men leder till sjukskrivningar i mängd. Lär dig hitta problemen innan de blir stora.

17 Apr 2022

 

Välkommen till Lokal & Företagande Bloggen

Du har hittat till vår blogg för dig som vill ha tips kring letande av lokaler, hyresvärdar, fastighetsägare och företagande. Vi hoppas på att kunna bjuda dig på intressanta och välinformerade blogginlägg som hjälper dig i letandet av nya lokaler och annat som kan röra ditt företagande.