Behöver du fastighetsförvaltare i Stockholm?

Vad kan en fastighetsförvaltare göra i Stockholm? Märk väl att det inte handlar om fastighetsstädning, utan om att inneha ett större ansvar för hela fastighetens renovering, användning, uthyrning, städning och ekonomin i fastighetsförvaltning i Stockholm. En duktig fastighetsförvaltare kan faktiskt få ett högre värde på fastigheten.

Den som äger stora fastigheter har ett stort ansvar. Fastigheterna kan mycket snabbt förlora i värde om de inte sköts om på rätt sätt. Står de tomma, eller förfaller förlorar de snabbt i värde. Det är otroligt oekonomiskt att ha en fastighet som är tom. Det innebär att fastigheten, som behöver värme för att inte förfalla helt, som behöver att någon använder VVS-rören för att de inte helt ska sluta fungera och det börjar lukta i fastigheten, men att man inte får in någon inkomst ur fastigheterna, utan de bara kostar och kräver utgifter.

Duktiga fastighetsförvaltare behövs i Stockholm

Har man en duktig fastighetsförvaltare kan en sådan få fastigheten att öka i värde. En som är duktig, ser till att fastigheten blir attraktiv och får nya hyresgäster som vill flytta in i fastigheten och som trivs där. En duktig förvaltare ser till så att hyresgästernas önskemål tillgodoses, att de betalar sin hyra och att ekonomin räcker gott och väl till underhåll, reparationer och service, såsom sophantering, städning i fastigheten. Genom att renovera den regelbundet kommer fastigheten att vara så attraktiv att många vill hyra lokal eller bostäder i fastigheten. Särskilt gäller detta i bostadsbristens Stockholm, där folk ständigt står på kö för att få så bra bostäder som möjligt.

Mycket arbete med fastighetsförvaltning

Det krävs mycket arbete att arbeta med fastighetsförvaltning. Man måste samordna underhåll, servicetjänster, renoveringar, reparationer och till det ska man ta hand om ekonomin. Då har vi inte räknat med en kommunikation med hyresgäster. De kan ha alla möjliga ärenden till hyresvärden, om klagomål, eller frågor om underhåll, städning, reparationer och så vidare. Dessutom faller det alltid på fastighetsägarens lott att föra fastigheten framåt, så att den utvecklas i takt med tiden, vad gäller miljövänlighet och att anpassa den alltmer till tiden och utvecklas på samma sätt som samhället och människorna i den utvecklas och vill nya saker.

Finns företag som arbetar med sådant

Det finns företag som arbetar med fastighetsförvaltningar och som ta hand om allt som det innebär av reparationer, underhåll, renoveringar och service. De kan dessutom ta hand om ekonomin, och kommunikationen med hyresgästerna så att de är nöjda.

9 Jan 2020

 

Välkommen till Lokal & Företagande Bloggen

Du har hittat till vår blogg för dig som vill ha tips kring letande av lokaler, hyresvärdar, fastighetsägare och företagande. Vi hoppas på att kunna bjuda dig på intressanta och välinformerade blogginlägg som hjälper dig i letandet av nya lokaler och annat som kan röra ditt företagande.