Behöver du fylla på kontorsmaterial?

Har du varit med om det någon gång? Du står vid kopiatorn, på jobbet, och pappret är slut. Du sliter håret i förtvivlan eftersom du har ett viktigt möte, där du absolut måste ha det som du har skrivit på papper. På pappret står ett viktigt avtal som två parter ska skriva under på. Och så är pappret slut!

Vad gör man då? Att lösa problemet med ett papper som inte finns där, är egentligen för sent för att lösa just där och då. Sådant måste lösas långt innan det händer. Så vad gör man? Hur kan man förebygga den sortens problem så att det inte uppstår? Det bästa är att försöka vara så proaktiv man bara kan. Det bästa man kan göra är att försöka tänka framåt, tänka på vad som kan komma att hända, innan det har hänt.

Anlita kontorspersonal för inköp

Så det man bör göra är att antingen anlita personal för inköp av kontorsvaror, eller anställa någon som tar ett ansvar för inköp av allt sådant som man kan behöva på ett kontor. Ska man anställa någon bör man få flera erfarenheter av hur man går till väga för att anställa någon som är duktig; hur ser man om någon är duktig eller inte? Hur kan man på basis av en CV se om någon är kompetent eller inte? Det är sådana saker som rekryterare, human resources och personalchefer lär sig. De som är vana vid att rekrytera ny personal har den rätta erfarenheten att just kunna urskilja vem som är duktig (på riktigt) och som man bör anställa. Eller så anlitar man den som kan sådant. Man köper in de slags tjänster som man själv saknar. Det är inte svårare med det än så. 

Anlita företag för bemanning

Det finns företag som arbetar med vitt skilda tjänster för företag; de kan antingen rekrytera personal åt företag, eller bemanna dem med de slags personal som de antingen inte vill, eller  inte kan anställa. Det är tjänster som innefattar ekonomi, receptionist, städning, inköp av varor (papper till kopiatorn) och en mängd andra tjänster som kan behövas på kontoret. Det kanske inte är varje vecka som man behöver storstädning, men man kanske behöver nytt papper varje vecka, eller man behöver mer kaffe varje vecka. Då kan man hyra in den tjänsten så att någon ser till att man har de varor som man behöver varje vecka.

29 Sep 2019

 

Välkommen till Lokal & Företagande Bloggen

Du har hittat till vår blogg för dig som vill ha tips kring letande av lokaler, hyresvärdar, fastighetsägare och företagande. Vi hoppas på att kunna bjuda dig på intressanta och välinformerade blogginlägg som hjälper dig i letandet av nya lokaler och annat som kan röra ditt företagande.