Betalar man moms på hyra?

Vid de flesta försäljningar av produkter och tjänster i Sverige ingår moms. Men betalar man moms på hyra?

Generellt är uthyrning av fastigheter momsbefriat. Som fastighetsägare tar man alltså inte ut moms från hyresgästen. På grund av detta kan inte heller momsen kvittas mot ingående moms på produkter som köps in för exempelvis renovering.

Tre personer sitter vid sina datorer

Frivillig skattskyldighet

En fastighetsägare som vill ta ut moms från sina hyresgäster, och därmed även kunna dra av momsen vid inköp, anmäler detta till Skatteverket. Eftersom det är frivilligt och kräver anmälan så kallas det för frivillig skattskyldighet.

För dig som hyresvärd innebär det att fakturering sker med moms mot hyresgästen. Av den anledningen sker detta extremt sällan när hyresgästen är en privatperson. Är det däremot företag som är hyresgäster kan dessa företag i sin tur dra av ingående momsen på hyran. Därmed blir det inte någon extra kostnad för hyresgästen.

Två faktorer måste vara uppfyllda

För att kunna få godkänt för frivillig skattskyldighet krävs att två faktorer är uppfyllda.

För det första kan detta bara godkännas till de som är fastighetsägare eller bostadsrättsinnehavare alternativt att man hyr sin lägenhet i förstahand eller andrahand.

För det andra ska du hyra ut till en momspliktig verksamhet. Därmed handlar det om uthyrning av kontor, industrilokaler eller andra lokaler som gynnar ett företags verksamhet. Det krävs även att du är momsregistrerad. Önskar du belägga hyran med moms behöver därmed först en momsregistrering ske vilket sker hos Skatteverket.

25 % moms på hyran

Om du är frivilligt skattskyldig ska 25 % moms läggas på hyresbeloppet. Detta alltså i likhet med försäljning av de flesta produkter eller tjänster i Sverige. På livsmedel, böcker, tidningar och ett par andra produktgrupper är momsen 0, 6 eller 12,5 %. Men på hyra är den alltså 25 %.

Undantag – Här ingår alltid moms

Som nämnts i början är det generellt momsfritt vid uthyrning. Men det finns ett par tillfällen som är undantaget denna regel. Tillfällen då moms alltid ska ingå i priset. Exempel är:

  • Hotell

Vid hotellverksamhet (eller liknande verksamhet) ska alltid moms ingå i priset.

  • Garage och parkering

Detta förutsatt att uthyrningen sker till andra än de som bor i fastigheten som parkeringarna tillhör.

  • Idrottsutövning

Om en lokal hyrs för idrottsutövning ska inte moms tas ut. Det innebär därmed att en idrottshall som hyr ut lokalen till flera olika evenemang både kan fakturera med och utan moms.

  • Djurhållning

Om lokalen hyrs ut för djurhållning ska moms ingå i priset

Det finns ytterligare exempel på undantag från regeln. Hela listan kan hittas på Skatteverkets hemsida. Sök upp artikeln ”Uthyrning av fastighet och frivillig skattskyldighet”.

Här kan du läsa mer om redovisning.

3 Mar 2020

 

Välkommen till Lokal & Företagande Bloggen

Du har hittat till vår blogg för dig som vill ha tips kring letande av lokaler, hyresvärdar, fastighetsägare och företagande. Vi hoppas på att kunna bjuda dig på intressanta och välinformerade blogginlägg som hjälper dig i letandet av nya lokaler och annat som kan röra ditt företagande.