Brandtätning – förhindra brandspridning

Brandskydd kan vara både aktiva och passiva. Brandsläckare, brandlarm och branddörrar är aktiva skydd. Brandisolering och brandtätning är passiva skydd.

Du är chef för ett museum och en omfattande ombyggnad har skett av era utställningslokaler. Visning av tavlor sker i tre våningsplan. I en stor källarlokal förvarar ni en mängd konst som tas fram lite då och då. Naturligtvis har ditt museum en brandförsäkring men tavlorna och skulpturerna går inte att värdera i pengar.

Du är expert på konst men är inte bevandrad i brandskydd. Men redan vid planeringen av er ombyggnad har en brandskyddsexpert varit involverad. Ni har lagt in en rad aktiva brandskydd. Baserat på de ritningsunderlag som finns försöker ni lägga in även passiva brandskydd. Att säkerställa ett brandskydd på ett museum kräver stort kunnande.

Brandtätning – bygg brandceller

För att åstadkomma ett bra brandskydd måste en lokal delas in i flera brandceller. Om brand uppstår i en del av museet ska den helst inte kunna spridas till andra rum. Men hur görs det i en utställningslokal med flera våningar? Naturligtvis blir rummen ganska stora, men mellan dem kan branddörrar sättas in. Sedan måste man se till att rördragningar för elkablar, vatten och ventilation mellan rummen får brandtätning.

Ett företag som kan brandskyddsteknik föreslår såväl aktiva som passiva brandskydd. För brandtätning föreslår de olika typer av massor för brandskydd, som ska appliceras kring genomföringar i väggar och tak. Vissa delar av byggnaden kan behöva brandskyddsmålas. Med hjälp av en brandskyddsexpert minskar du risken för att en brand får katastrofala följder. Läs på mer om brandskydd här: www.brandtätning.net

1 Nov 2022

 

Välkommen till Lokal & Företagande Bloggen

Du har hittat till vår blogg för dig som vill ha tips kring letande av lokaler, hyresvärdar, fastighetsägare och företagande. Vi hoppas på att kunna bjuda dig på intressanta och välinformerade blogginlägg som hjälper dig i letandet av nya lokaler och annat som kan röra ditt företagande.