Dags att boka konferens? Här kommer några tips

En konferens är ett spännande event men det kan bli lite övermäktigt att organisera om man inte vet var man ska börja. Hur planerar man en konferens? Vilket ämne väljer man? Vilka ska bjudas in?

Med konferenser kan det vara så att man ibland får en idé att hålla en konferens först, medan andra gånger får man idén för ämnet som ska avhandlas på konferensen först. När man kommer på idén att samla personalen till en konferens så kan det ibland fungera som en slags kick off eller som ett företagsevent för att peppa företaget att nå delmål samt långsiktiga mål. Man gör sedan om tanken till mer av en konferens för att få mer matnyttigt ur eventet. Börjar man istället med ämnet först så kan det vara för att man brinner för något och känner att man vill lära sig mer, eller lära ut något till andra intresserade. Men hur man än kommer på idén att hålla en konferens så finns det vissa punkter som man bör följa.

Från början till slutet

En konferens behöver ett ämne att samlas kring. Man bör till och med välja ut en vinkel av det ämnet. Ofta använder man sig av en fråga som man kommer att besvara, eller vill få besvarad. Ämnet för konferensen kan vara precis vad som helst som kan vara av intresse för deltagarna. Nästa led är att planera vilka man ska bjuda in till konferensen, och i och med det vet man också någorlunda hur stor lokal som kan bli aktuell. Talare, föreläsare och moderatorer behöver planeras in samt ett datum och en tid. I samma skede tar man kontakt med en konferensanläggning för att se när det finns lokaler lediga. Kommer man ha långväga deltagare så kanske man även kontrollerar övernattningsmöjligheter.

Vem som bjuds in

När ämne, föreläsare, lokal och datum är klart så kan man börja skicka ut inbjudningar. Det kan vara anställda i ett företag, medlemmar i ett religiöst samfund, ett politiskt parti, eller någon annan grupp av människor som kan tänkas vilja komma som man väljer att bjuda in. Man kan också ha öppna konferenser där vissa platser är vigda för VIP- inbjudna och vissa är öppna för allmänheten. När de inbjudna svarar på inbjudan så kan de behöva specificera om de har några matallergier eller föredrar någon slags kost. En konferens är både en plats för lärdom men också för umgänge och samtal.

10 Apr 2020

 

Välkommen till Lokal & Företagande Bloggen

Du har hittat till vår blogg för dig som vill ha tips kring letande av lokaler, hyresvärdar, fastighetsägare och företagande. Vi hoppas på att kunna bjuda dig på intressanta och välinformerade blogginlägg som hjälper dig i letandet av nya lokaler och annat som kan röra ditt företagande.