Ett bra brandskydd är en god investering

Ett fullgott brandskydd är en av de viktigare investeringar du kan göra. Det kan bespara dig från de stora utgifter och problem som en brand kan generera.

Ett fullgott brandskydd handlar om att “tänka efter före”. Även om man inte kalkylerar för en eldsvåda så kan man dagligen läsa om bränder som förstört för miljontals kronor och skapat stor förödelse. Arbetsplatser och hem går bokstavligen upp i rök på bara ett par timmar och stora värden går till spillo.

När det väl börjar brinna går det väldigt fort för elden att sprida sig om man inte har ett effektivt skydd mot eldsvåda. Därför finns det både det som kallas aktivt brandskydd och passivt eller förebyggande brandskydd. De båda kompletterar varandra och ger tillsammans ett fullgott, effektivt skydd.

Aktivt och passivt brandskydd i korthet

Det aktiva brandskyddet behöver du om det redan börjat brinna. Det består av:

  • larm och avgränsningar som kontrolleras regelbundet
  • släckutrustning i form av pulversläckare, skumsläckare, koldioxidsläckare eller andra släcksystem som sprinklers och brandposter
  • utrymning – tydliga utrymningsvägar som aldrig får blockeras samt välkända utrymningsplaner.

Det passiva brandskyddet byggs in i fastigheten och innebär:

  • en konstruktion som gör att elden inte kan spridas inne i byggnaden
  • att byggnaden behåller sin stabilitet vid en eldsvåda
  • tydliga utrymningsvägar som ska hållas skyddade och tillgängliga vid en brand.

När du kontaktar ett företag som arbetar med brandskydd kan de hjälpa dig att komma fram till ett effektivt brandskydd för just din fastighet. Du kan dessutom få regelbunden kontroll och skötsel med ett serviceavtal.

1 Sep 2022

 

Välkommen till Lokal & Företagande Bloggen

Du har hittat till vår blogg för dig som vill ha tips kring letande av lokaler, hyresvärdar, fastighetsägare och företagande. Vi hoppas på att kunna bjuda dig på intressanta och välinformerade blogginlägg som hjälper dig i letandet av nya lokaler och annat som kan röra ditt företagande.