Få godkänt avloppsvatten med fettavskiljare

Det finns gränser för hur mycket fett som får spolas ner i avloppet. Om man har extra mycket matlagning i huset måste man skaffa sig en fettavskiljare, antingen en liten eller stor modell.

När du friterar där hemma, vet du att du inte får spola ner så mycket fett på en gång i avloppet. Det ska tas om hand separat och kastas. Men om du lagar mycket mat blir det ändå ganska mycket fett som spolas ner. Har du dessutom en verksamhet av typen servering eller gatukök, är det nödvändigt att skaffa en fettavskiljare för att inte överskrida kommunens tillåtna värden. Kontakta en expert och skaffa dig rätt storlek på fettavskiljaren, och få tips om andra bra VA-lösningar för slam och avloppsvatten.

Mycket mat och fet mat

Gränsen kan vara svår att dra när det gäller att bedöma hur mycket fett man brukar spola bort. Ett våffelbageri, ett café eller konditori kan ju ha olika stor omsättning. Ett välbesökt gatukök lär ha en hel del stekflott och feta såser, även om man tar undan all frityrolja och destruerar den separat. Man kan be leverantören som säljer fettavskiljare att komma och göra mätningar, också för att bedöma om man behöver en stor eller en liten modell.

Äldreboenden, skolmatsalar, gatukök, bagerier, restauranger och inte minst livsmedelsindustrin berörs av myndighetskraven. Där hanteras mycket mat varje dag. Men om man har en liten firma med en verksamhet som inte släpper ut så mycket fett, kan man be om dispens från att använda fettavskiljare.

30 Jul 2021

 

Välkommen till Lokal & Företagande Bloggen

Du har hittat till vår blogg för dig som vill ha tips kring letande av lokaler, hyresvärdar, fastighetsägare och företagande. Vi hoppas på att kunna bjuda dig på intressanta och välinformerade blogginlägg som hjälper dig i letandet av nya lokaler och annat som kan röra ditt företagande.