Förbättra arbetsmiljön på ditt företag

Hur kan man på bästa sätt förbättra arbetsmiljön på sin arbetsplats? Vilka områden kan man behöva se över för att se vad man kan ändra på? Läs vidare för att se vad ni kan ändra på i ert företag.

Ordet ergonomi kommer från grekiskan och betyder ungefär arbete lag. Ergonomi är helt enkelt läran om hur arbetsmiljö och arbetsredskap påverkar oss människor i vårt dagliga arbete. Att allt arbete anpassas utefter varje människas behov och dennes egna förutsättningar. Det kan handla om hur platsen man arbetar på ser ut rent tekniskt för att slita så lite som möjligt på kroppen. Det kan handla om klimatet på arbetsplatsen i fråga, sittställning, lyft, ljud och ljus och så vidare. För att kroppen ska klara av att arbeta ett helt liv bör vi ta hand om den på bästa sätt och ge den bästa förutsättningar för att må bra.

En utbildning för arbetsmiljön

Hur kan man då göra för att förbättra miljön på sitt arbete? Man kan dels låta sin personal genomgå en utbildning i ergonomi, för att helt enkelt se över hur arbetsmiljön är och hur personalen påverkas, om det är positivt eller negativt. Genom att ge sina anställda en sådan här typ av utbildning ger man dem möjligheter till ett hälsosammare arbete. Vilket ju påverkar både företaget och de anställda. De som håller i sådana här kurser eller utbildningar brukar ofta kunna komma ut till företag och ha utbildning i ämnet, men det brukar även ordnas större evenemang dit man kan komma för att få utbildning inom ergonomi.

Vilka saker kan påverka arbetsmiljön?

Det finns en massa olika saker som påverkar hur man upplever sin arbetsplats och dess arbetsmiljö. Det kan vara stress, som visserligen är ett psykiskt tillstånd per se men som kan ge kroppsliga symtom i slutändan. Stress är en folksjukdom som många lever med idag, våra arbetsplatser kan förändras mycket för att minska den stressen. Använder man sig av tunga lyft och liknande så påverkar det också och behöver ses över vad man kan göra, för att de lyften utförs så smidigt som möjligt och med så lite påverkan på kroppen som bara går. Arbetar man vid en dator och sitter vid ett skrivbord under sina arbetsdagar kan det vara bra att installera ett skrivbord som går att höja och sänka, detta för att man ska kunna ändra sin ställning under dagen, så att man slipper få ont i rygg/nacke. Vi rekommenderar denna hemsida: https://www.ergonomiutbildning.nu/

21 Mar 2020

 

Välkommen till Lokal & Företagande Bloggen

Du har hittat till vår blogg för dig som vill ha tips kring letande av lokaler, hyresvärdar, fastighetsägare och företagande. Vi hoppas på att kunna bjuda dig på intressanta och välinformerade blogginlägg som hjälper dig i letandet av nya lokaler och annat som kan röra ditt företagande.