Hur ska man inreda en tandläkarmottagning?

För många så är ett besök hos en tandläkare inte mer än något som man bockar av i sin kalender. man ringar in tiden, man går till sin tandläkare i Solna, man bliur undersökt och om man har tur så ser allting bra ut och man kan gå hem igen - utan att bli kallad för någon fler behandling inom den närmaste framtiden. För andra så är det mer ångestfyllt. Man kan gruva sig i flera veckor innan ett besök och en del har till och med sådan skräck att man exempelvis måste sövas innan man kan behandlas/undersökas.

Den lättare ångesten som många kan känna innan ett tandläkarbesök kan ofta härledas till barndomen. Ett kalt - och kallt - väntrum, tråkiga färger på nedsuttna stolar, sköterskor bakom glasluckor, nummerlappar, oljud i form av sugar, borrar och patienter som kvider, smärta från behandlingen och från bedövningssprutor.

Ett klistermärke för allt detta? Tack, det var generöst - en lapp med Bamse i utbyte mot en livslång rädsla och obehag inför någonting man måste göra någon gång per år.

Lyckligtvis så har man sett en markant förbättring gällande det senare. Mycket tyder i och med detta på att nästa generation inte alls kommer att känna samma stora obehag som vuxna idag gör. Dagens tandläkare - här talar vi inom den privata sektorn - ser sig mer som företag och man ser sina patienter mer som kunder. Kunder som man vill ska återvända och därav ett större fokus på lokaler och inredning samt det rena bemötandet. Hur ser då lokaler och inredning ut hos en tandläkare i exempelvis Solna? Vi ger några exempel på hur det kan se ut idag.

Dagens tandläkare tar lokaler och inredning på allvar

  • Lokalerna: Dagens mottagningar är ofta luftiga och stora. Det ska vara öppna, mer tillgängliga ytor. Att föredra är att man har undervåningen då man har patienter som är i behov av exempelvis hiss - men en sådan kan naturligtvis adderas om man hittar en lokal som ligger på ett högre våningsplan; eller då man helt enkelt har så pass stor mottagning att man har behov av två stycken plan. Gemensam nämnare dock: öppet och inbjudande.
  • Inredning: Många tandläkare idag tar hjälp av inredare. Det syns. Man har ofta en basfärg och man har denna som en löpande röd tråd genom hela sin inredning. Det kan handla om designmöbler - stolar, bord och soffor i väntrummet - som matchas mot blommor och andra spännande detaljer. Att besöka en tandläkare i Solna och sätta sig i väntrummet är som att sitta hos en kompis. Du har de senaste magasinen - allt från golf, teknik, natur och samhälle - och du kommer att ha en större tv som går att vila ögonen på. För barnen finns ofta en lekdel; full av spännande saker.
  • Bemötande: Personalen sitter öppet och inte gömda bakom några glaspartier. Du välkomnas, du får hjälp att slå dig ned och du kommer att bli kallad personligen då det är din tur. Receptionen är öppen, stor och väldigt välkomnande.

Här finns en modern tandvårdsklinik, både vad gäller inredning och behandlingsmetoder: https://www.tandläkaresolna.nu.

10 Sep 2018

 

Välkommen till Lokal & Företagande Bloggen

Du har hittat till vår blogg för dig som vill ha tips kring letande av lokaler, hyresvärdar, fastighetsägare och företagande. Vi hoppas på att kunna bjuda dig på intressanta och välinformerade blogginlägg som hjälper dig i letandet av nya lokaler och annat som kan röra ditt företagande.