Öka din lageryta med entresol

Om ditt företag behöver bygga ut för att få större lageryta, skall du först kolla möjligheten att bygga entresol. Du får en mellanvåning i befintlig lokal.

Att ditt företag behöver öka sin lageryta, innebär oftast något positivt. Företaget expanderar och behovet av utrymme för pallgods ökar. På senare tid och i skuggan av pandemin har många företag upplevt behov av att hålla lager istället för att lita på leveranser “just-in-time”. Leveransförseningar kan bli kostsamma.

Ditt företag har lokaler i en fastighet med rejäl takhöjd. Företaget behöver ökad lageryta men vare sig du eller din personal vill flytta till helt nya lokaler. Ett bra alternativ är då att bygga en mellanvåning som även kallas entresol. Det blir ingen påverkan på fastighetens ytterväggar. En sådan utbyggnad kräver inget nytt bygglov. Installationen kan gå snabbt utan att den dagliga verksamheten störs särskilt mycket.

Hur byggs entresol?

Med entresol får du en fribärande konstruktion inuti befintlig byggnad. Inga infästningar i byggnadens ytterväggar behövs. Istället vilar entresol på pelare som är förankrade i golvet på markplan. Pelarna stagas med snedstag från golv till tak. Trappa mellan våningsplanen placeras på lämpligt ställe. Det går även att installera hiss för godstransport. Alternativt kan pallar till och från mellanvåningen hanteras med gaffeltruck.

Installation av entresol kräver en del planering och inspektioner. Bärigheten hos befintligt golv, och vilken belastning ditt entresolplan ska tåla, måste beräknas. Pelarna ska placeras på sådant sätt att framkomligheten för personer och fordon inte blir lidande. Din leverantör som har entresol som specialinriktning ger alla underlag som behövs. Läs på om entresol här: entresolplan.nu 

13 Aug 2022

 

Välkommen till Lokal & Företagande Bloggen

Du har hittat till vår blogg för dig som vill ha tips kring letande av lokaler, hyresvärdar, fastighetsägare och företagande. Vi hoppas på att kunna bjuda dig på intressanta och välinformerade blogginlägg som hjälper dig i letandet av nya lokaler och annat som kan röra ditt företagande.