Olika typer av fastighetsförvaltning

På det som vi brukar kalla den gamla goda tiden skötte en typisk fastighetsägare i Stockholm om sitt eget hus, gick runt med hyresavierna i brevlådorna, åtgärdade själv läckande avlopp och andra problem eller hade åtminstone en portvakt eller fastighetsskötare boende i huset. Idag ser det annorlunda ut, fastighetsförvaltning är ett stort företag där det gäller att balansera relationen till hyresgäster med ekonomisk och teknisk förvaltning. Man kan inte längre räkna med att ha en gårdskarl eller portvakt boende i huset som åtgärdar uppkomna problem, problem som i sin tur blivit alltmer tekniskt komplicerade med tiden. I stället är det numera vanligt att fastighetsägare tar hjälp av en utomstående firma som sköter fastighetsförvaltning. I Stockholm finns flera tusen fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar, så behovet av fastighetsförvaltning är stort. Man brukar dela upp förvaltningen av fastigheter i olika kategorier och en fastighetsägare väljer vilka områden han vill ha hjälp med.

Teknisk förvaltning

Till teknisk förvaltning räknas till exempel planering för kommande renoveringar och underhåll av fastigheten, samordnande av besiktningar och kontakter med myndigheter. Man planerar och utför också kontroll av lägenheter avseende ventilation och värme mm.

Fastighetsservice

Fastighetsservicen är en del av den tekniska förvaltningen med avseende på den dagliga skötseln av fastigheten. Här ingår städning och parkarbeten samt akut uppkomna problem och skador i lägenheter och allmänna utrymmen. En förvaltare ser till att personal finns tillgänglig dygnet runt för att ta hand om akuta problem.

Ekonomisk förvaltning

Ekonomisk förvaltning av en fastighet innebär löpande bokföring, kontakter med banker och försäkringsbolag, samt hantering av hyror och utgifter. Det innefattar också att sammanställa årsredovisning och bokslut.

Energiförvaltning

Det kan vara värt mycket för en fastighetsägare att hålla koll på energiförbrukningen. Med rätt forma av energioptimering finns inte bara mycket pengar att spara, du bidrar dessutom till en bättre miljö. Ett förvaltningsbolag kan hjälpa dig att investera i ny teknik och lösningar som pasar dig och dina hyresgäster bäst utifrån era och fastighetens behov.

Totalförvaltning

Har man flera fastigheter och många järn i elden går det kanske inte att vara engagerad i underhållet av sina fastigheter. Det är dock viktigt med dagligt underhåll och tillsyn av en hyresfastighet, och därför väljer många fastighetsägare att lägga ut hela förvaltningen på entreprenad. Hos många fastighetsförvaltare kan du välja en helhetslösning för fastighetsskötsel som  täcker samtliga ovanstående områden, naturligtvis i tätt samråd med dig avseende planering inför framtiden. Det sparar dig mycket tid och energi.

29 Oct 2017

 

Välkommen till Lokal & Företagande Bloggen

Du har hittat till vår blogg för dig som vill ha tips kring letande av lokaler, hyresvärdar, fastighetsägare och företagande. Vi hoppas på att kunna bjuda dig på intressanta och välinformerade blogginlägg som hjälper dig i letandet av nya lokaler och annat som kan röra ditt företagande.