Replokaler i Stockholm viktiga för svensk musiks framtid

För att bli skicklig inom något – oavsett område – så krävs det träning. Den amerikanske författaren Malcolm Gladwell lanserade för några år sedan som ett bevis på detta sin teori som går ut på att det minst krävs 10 000 timmars träning innan man blir riktigt bra på något. Här kan det alltså handla om golf, hockey, musik eller att teckna. Naturligtvis krävs det ett visst mått av talang också men träning är, enligt Gladwell, den främsta orsaken till att man når framgång och blir duktig inom det område man siktar på. Skulle Mats Sundin blivit så bra i hockey utan träning på en rink i Stockholm, skulle Jesper Parnevik kunnat bli så duktig i golf utan nötande på golfrangen och skulle Rolling Stones kunnat bli så framgångsrika utan en replokal att förfina sina låtar i?

Svaret är här defintivt nej och just då det gäller det sistnämnda exemplet har vi här fått ett litet problem. Förr om åren kunde man liksom starta ett band och använda sig av fritidsgårdar, utrymmen i skolor och annat som en replokal att träna i. Under senare år finns dock inte längre denna möjlighet i samma omfattning – och speciellt då inte i Stockholm där fritidsgårdar och annat stängs ner i jämn takt. Att det i Stockholm numera nästan är omöjligt att hitta en replokal är ett stort problem och detta inte enbart sett ur ett musikaliskt perspektiv – nej, nog så viktigt är just den sociala biten där unga människor tack vare musiken håller sig borta från alkohol och andra dumheter.

En replokal fungerar alltså som ett slags skydd från alla frestelser som finns i Stockholm och här har alltså staden i sig en väldig utmaning framför sig. Det gäller alltså att frigöra fler utrymmen som kan användas som replokal där band kan träna och förfina sin musik oavsett genre – och detta gäller även saker som idrott och annat som kan få ungdomar engagerade i något. Sverige i allmänhet och Stockholm i synnerhet har en stolt musikhistoria och för att denna ska kunna fortsätta så måste man alltså börja i rätt ände och där är alltså en replokal en av lösningarna.

Det finns ingen replokal att använda i Stockholm

Det här är alltså ett väldigt stort problem som snabbt måste lösas – ser man till övriga delar av landet så kan unga musiker utan problem hitta en perfekt replokal att öva i. Detta medför att musiklivet i Stockholm på sikt riskerar att helt dö ut då band där alltså inte alls har samma förutsättningar. En replokal i Stockholm är nästan omöjlig att hitta och om man nu skulle ha lyckan att göra detta så är risken väldigt stor att man tvingas dela denna med fler band. Det här gör att främst unga människor tappar suget för musik i stort och att Sverige därför även riskerar att tappa talanger inom musikindustrin. Vem vet – kanske var det nästa Abba som la av för att det inte fanns en replokal tillgänglig i Stockholm? Här krävs det en snabb insats och det snarast.

15 Aug 2017

 

Välkommen till Lokal & Företagande Bloggen

Du har hittat till vår blogg för dig som vill ha tips kring letande av lokaler, hyresvärdar, fastighetsägare och företagande. Vi hoppas på att kunna bjuda dig på intressanta och välinformerade blogginlägg som hjälper dig i letandet av nya lokaler och annat som kan röra ditt företagande.