Så rekryterar du rätt chef till jobbet

Rekryteringen av en ny chef är en möjlighet att få till en positiv förändring och större utveckling framåt inom verksamheten. Men det kan även bli ett fiasko om jobbet går till fel person.

Kanske behöver man bara en chef för en kortare tidsperiod och då finns möjligheten att hyra in från ett bemanningsföretag istället för att själv anställa. Det är även möjligt att anlita ett rekryteringsföretag om man inte själv har tid eller möjlighet att sköta rekryteringen.

Oavsett vilket är det en bra början att göra en grundlig behovsanalys av tjänsten. Det tjänar man på sen i alla de kommande stegen av rekryteringen. Vid genomförandet av analysen kan man till exempel fråga sig hur nuläget ser ut på den plats som chefen ska komma in på. Vad vill man förändra och utveckla? Vilka mål och visioner ska personen kunna arbeta mot? Vilka ansvarsområden kommer personen att ha? Hur är personalen som chefen ska arbeta över? Vilka utmaningar finns?

Skapa en tydlig och säljande annons

Utifrån behovsanalysen - lista upp vilka egenskaper och kompetenser som den önskade nyrekryteringen bör ha för att kunna klara av jobbet. Vilka tidigare erfarenheter är nödvändiga? Vilken utbildning behövs? Vilken titel kommer den nya chefen att ha? Ta gärna med titeln redan i rubriken på platsannonsen.

Beskriv jobbet och arbetsuppgifterna så tydligt som möjligt. Beskriv även själva arbetsplatsen och företaget på ett säljande sätt som förklarar varför man vill arbeta just här. Är företaget litet eller stort? Hur är kulturen bland de anställda? Glöm inte heller bort sådant som stark värdegrund, tydliga framtidsvisioner eller bra förmåner. Vad har just den här arbetsplatsen som gör att man vill bli en del av den?

Att hitta rätt bland kandidaterna

En lyckad annons kan ge många sökanden. Ett sätt att spara in på resurserna är att göra en första sållande telefonintervju innan man kallar till personliga intervjuer.

Vid intervjun kan man börja med att berätta mer ingående om företaget och den verksamhet som den nya chefen ska ansvara för. Förbered lämpliga frågor och kom ihåg att öppna frågor ger bättre svar än frågor som enkelt besvaras med ett ja eller nej. Be om exempel på hur personen skulle handla i olika situationer. Det finns även olika personlighets- och kunskapstester man kan använda under en rekryteringsprocess. Mot slutskedet av rekryteringsprocessen kan det vara bra att låta kandidaterna besöka arbetsplatsen och de eventuella framtida kollegorna.

24 Apr 2020

 

Välkommen till Lokal & Företagande Bloggen

Du har hittat till vår blogg för dig som vill ha tips kring letande av lokaler, hyresvärdar, fastighetsägare och företagande. Vi hoppas på att kunna bjuda dig på intressanta och välinformerade blogginlägg som hjälper dig i letandet av nya lokaler och annat som kan röra ditt företagande.