Seriösa företagare använder sig av en översättningsbyrå i Stockholm

Som företagare med internationella kontakter gör du klokt i att anlita en översättningsbyrå i Stockholm. Det besparar dig missförstånd och pinsamheter.

Som företagare som arbetar på den internationella marknaden finns det många saker som kan ställa till det. Man behöver inte bara ha koll på de lagar och regler som gäller i olika länder, utan ofta också känna till kulturella skillnader och vara bekant med många olika språk. Att verkligen kunna alla olika språk som kan vara aktuella är däremot sällan en möjlighet.

Man kanske tror att engelska ska fungera överallt. Det är en missuppfattning som grundar sig i att vi i Sverige är så vana att höra engelska i olika sammanhang. Så är det inte i många andra länder. Och även om både man själv och den utländska kontakten tror sig kunna hyfsad engelska, så tappar man i regel nyanserna i språket. Det är något som kan visa sig vara förödande.

Översättningsbyrån känner kulturen

Vad man därför bör göra är att anlita välrenommerade översättare i Stockholm för den skriftliga kommunikation och dokumentation som behövs vid internationella kontakter. Professionella översättare är mycket väl förtrogna med nyanserna i det språk de översätter till.

De är också väl insatta i eventuella kulturella skillnader. En formulering som låter korrekt på svenska kan nämligen bli väldigt fel om den översätts ordagrant till ett annat språk. För detta är den kunnige översättarens insikter oumbärliga. Man kan lita på att kommunikationen och informationen man vill ha ut blir den bästa möjliga.

7 Oct 2022

 

Välkommen till Lokal & Företagande Bloggen

Du har hittat till vår blogg för dig som vill ha tips kring letande av lokaler, hyresvärdar, fastighetsägare och företagande. Vi hoppas på att kunna bjuda dig på intressanta och välinformerade blogginlägg som hjälper dig i letandet av nya lokaler och annat som kan röra ditt företagande.