Upprätta en ekonomisk plan för BRF – ett ansvarsfullt uppdrag

En bostadsrättsförening måste ha en ekonomisk plan. Den ska lämnas in till Bolagsverket och innehålla detaljer om BRF:ens juridiska förhållande och ekonomi.

Syftet med en ekonomisk plan i en BRF, är att skydda en tilltänkt köpare av en bostadsrätt. En spekulant ska inte bli förd bakom ljuset. Med en ekonomisk plan som är godkänd, skyddas naturligtvis också ledamöterna i en bostadsrättsförening. De har gjort vad de har blivit förelagda.

Du har blivit vald till ny ordförande i en BRF. Att vara med i en BRF:s styrelse är ett förtroendeuppdrag och närmast en fritidssyssla. Ledamöterna kan inte förväntas vara experter på ekonomi och juridik. Din första åtgärd är därför att ta hjälp av ett konsultföretag för att den ekonomiska planen ska kunna bli färdigställd och godkänd.

Ekonomisk plan i BRF – med experthjälp

Det konsultföretag du anlitat kan både ekonomi och juridik. Att göra upp ekonomiska planer i BRF:er som är nybildade är de vana vid. De vet vad som ska ingå i planen och de stöttar sig på erfarenheter om ekonomiska förhållande hos andra uppdragsgivare.

Din bostadsrättsförening är relativt nybildad och nya fastigheter har tillkommit under det senaste året. Ni har bara lämnat årsredovisning för ett år. Avsikten är att upprätta en budget för kommande år, men det inlämnade bokslutet ger er inte tillräckligt med data. Det finns nya juridiska och ekonomiska förhållande att ta hänsyn till. Förutom formalia som registreringsnummer och firmateckning ska planen naturligtvis innehålla detaljer om finansiering och förväntade intäkter och kostnader. Läs på mer om fördelarna med ekonomisk plan för en BRF här: ekonomiskplanbrf.se

10 Oct 2022

 

Välkommen till Lokal & Företagande Bloggen

Du har hittat till vår blogg för dig som vill ha tips kring letande av lokaler, hyresvärdar, fastighetsägare och företagande. Vi hoppas på att kunna bjuda dig på intressanta och välinformerade blogginlägg som hjälper dig i letandet av nya lokaler och annat som kan röra ditt företagande.