Upptäck oegentligheter i tid

Korruption och andra oegentligheter kan allvarligt skada ett företag både ekonomiskt och som varumärke. Här följer några tips på hur man gör för att upptäcka eventuella problem i tid.

Ibland kommer hoten inifrån den egna verksamheten. Det kan handla om hemlig information som lämnas vidare till obehöriga parter, korruption i olika former såsom upphandlingar eller anställningar som inte går rätt till, eller andra saker som får till följd att företaget eller dess anställda tar skada på olika sätt. Det kan vara svårt att upptäcka hot och oegentligheter som kommer inifrån den egna verksamheten - särskilt i ett tidigt skede. För att man snabbt ska få information om vad som pågår eller är på väg att hända så behöver man hjälp av personer inom den egna verksamheten.

Lagstiftad visselblåsning

Genom att implementera säkra kanaler för anställda att rapportera problem - så kallad whistleblowing eller visselblåsning - så underlättar man för dem att kunna lämna viktig information anonymt. Visselblåsning har många gånger visat sig effektivt, och idag ingår de säkra kanalerna i många företags säkerhetssystem. Det är viktigt med oberoende lösningar så att informationen bara når ledningen och ingen annan inom företaget. Därför är det bäst att låta ett säkerhetsföretag sköta både implementeringen och driften av systemet. Systemet måste fungera dygnet runt och man måste kunna lämna informationen anonymt utan att vara spårbar. Nästa år kommer också en ny lag träda i kraft som gör gällande att företag och organisationer med ett visst antal anställda måste ha en visselblåsarlösning implementerad i sin verksamhet.

29 Dec 2020

 

Välkommen till Lokal & Företagande Bloggen

Du har hittat till vår blogg för dig som vill ha tips kring letande av lokaler, hyresvärdar, fastighetsägare och företagande. Vi hoppas på att kunna bjuda dig på intressanta och välinformerade blogginlägg som hjälper dig i letandet av nya lokaler och annat som kan röra ditt företagande.