Hitta lediga lokaler i Nacka

Sida 2

RSS

Ventilationsfirma skapar bättre förutsättningar på kontoret i Stockholm

20 Nov 2022

Om personalen är alltför hängig kan en ventilationsfirma i Stockholm ge svaret på varför. I alla fall om den hängigheten kommer från dålig inomhusluft.

Huvudvärk? Trött redan klockan 14:00 på jobbet? Men det känns bättre så fort du kommer ut från kontoret? Det behöver inte vara psykosociala problem det handlar om. Det kan vara så enkelt som att du sitter och jobbar i dålig luft.

Många gånger letar man efter alltför långsökta lösningar på ett problem. Kanske har ni regelbundna kontroller hos företagshälsan, på grund av att så många på arbetsplatsen är hängiga och har svårt att koncentrera sig? Det kan vara en klok idé att byta ut åtminstone att av de där besöken mot ett besök från en kompetent ventilationsfirma.

Ventilationsfirma undersöker och lämnar offert

Om ni låter en ventilationsfirma i Stockholm gå igenom er befintliga ventilation, kan ni snabbt få reda på om boven i dramat i själva verket är kvaliteten på er inomhusluft. Det kan också vara bra att kolla med fastighetsägaren när ventilationssystemet senast blev besiktigat. Det är nämligen lag på att det behöver ses över med jämna mellanrum, men det är inte alltid den lagen efterlevs.

Om ventilationsfirman upptäcker brister i ventilationen, kan ni lätt få in er första offert på hur problemet ska åtgärdas. Ni behöver dock inte känna er skyldiga att anlita just den ventilationsfirma som utfört besiktningen. Det är en god idé att ta in flera offerter, för att säkerställa att ni får god ventilation på plats så billigt som möjligt.

Skapa ett högpresterande team genom att anlita en konsult

8 Nov 2022

Känner du att ditt team inte kommer till sin fulla rätt och verkar gå på sparlåga? Genom att anlita en konsult kan du få det högpresterande team du drömmer om.

Som chef är du ansvarig för att dina anställdas kunskaper och kompetenser kommer till sin fulla rätt. Genom att göra detta skapar du en högre effektivitet i arbetsgruppen. Hur detta ska åstadkommas är dock inte alltid självklart. Kanske har du redan försökt med olika typer av team-bildande aktiviteter för att förbättra kommunikation, tillit och samarbete.

Om detta inte har fungerat tillfredsställande har du kanske försökt rikta in dig på de som du ser som svagare länkar i arbetsgruppen, men stött på motstånd även där. Förmodligen är det så att du behöver fler verktyg i din verktygslåda för att kunna skapa det högpresterande team som du drömmer om.

Ta till extern hjälp för att skapa ett högpresterande team

För att komma vidare kan du behöva ta till extern hjälp. Företag som är specialiserade på att utveckla verksamheter och arbetar med sådant som ledarskap, arbetsmiljö, organisationskultur och teamutveckling har mängder med verktyg för att göra ditt team till ett högpresterande team.

Väljer du att hyra in en konsult för teamutveckling kan du få ett skräddarsytt program anpassat efter just ditt team. Under ett sådant program kommer teamet bland annat få lära sig om grunderna i mänskligt beteende, gruppers olika faser, vad som kännetecknar ett effektivt team och individens roll i en grupp. Även sådant som effektiv konfliktlösning ses över.

Brandtätning – förhindra brandspridning

1 Nov 2022

Brandskydd kan vara både aktiva och passiva. Brandsläckare, brandlarm och branddörrar är aktiva skydd. Brandisolering och brandtätning är passiva skydd.

Du är chef för ett museum och en omfattande ombyggnad har skett av era utställningslokaler. Visning av tavlor sker i tre våningsplan. I en stor källarlokal förvarar ni en mängd konst som tas fram lite då och då. Naturligtvis har ditt museum en brandförsäkring men tavlorna och skulpturerna går inte att värdera i pengar.

Du är expert på konst men är inte bevandrad i brandskydd. Men redan vid planeringen av er ombyggnad har en brandskyddsexpert varit involverad. Ni har lagt in en rad aktiva brandskydd. Baserat på de ritningsunderlag som finns försöker ni lägga in även passiva brandskydd. Att säkerställa ett brandskydd på ett museum kräver stort kunnande.

Brandtätning – bygg brandceller

För att åstadkomma ett bra brandskydd måste en lokal delas in i flera brandceller. Om brand uppstår i en del av museet ska den helst inte kunna spridas till andra rum. Men hur görs det i en utställningslokal med flera våningar? Naturligtvis blir rummen ganska stora, men mellan dem kan branddörrar sättas in. Sedan måste man se till att rördragningar för elkablar, vatten och ventilation mellan rummen får brandtätning.

Ett företag som kan brandskyddsteknik föreslår såväl aktiva som passiva brandskydd. För brandtätning föreslår de olika typer av massor för brandskydd, som ska appliceras kring genomföringar i väggar och tak. Vissa delar av byggnaden kan behöva brandskyddsmålas. Med hjälp av en brandskyddsexpert minskar du risken för att en brand får katastrofala följder. Läs på mer om brandskydd här: www.brandtätning.net

Bokföring i Stockholm – anlita en specialist

31 Oct 2022

Rätt man eller kvinna på rätt plats är en bra devis. Ta inte på dig arbetsuppgifter som andra kan göra bättre. Anlita en konsult för bokföring i Stockholm.

Du som driver ett nystartat och mindre företag kan ibland låta snålheten bedra visheten. Du har gått en kurs i bokföring i Stockholm och kan skillnaden på debet och kredit. Men ska du inte istället ta itu med din kärnverksamhet? Om du tänker sköta bokföringen själv kommer uppgiften att plåga dig och bli till ett överhängande spöke.

Anlita ett företag med redovisningskonsulter. För det första kommer du att få hjälp med alla formalia. Det kan handla om kontakter med Bolagsverket eller Skatteverket. Redovisning av moms och arbetsgivaravgifter ska lämnas in periodiskt. Skatterna ska betalas in i tid för att du ska undvika en oren revisionsberättelse.

Bokföring för korrekta periodrapporter

Det händer att en företagsledare gör sin egen uppföljning “mellan tummen och pekfingret”. Oftast överensstämmer den redovisningsmetoden inte med verkligheten. Om du vill känna dig trygg ska du ha periodiserade och avstämda bokslut varenda månad. Då upptäcker du eventuella problem i tid. Likviditet är också ett gissel för ett mindre företag. Likviditetsprognoser stämmer aldrig, tycker du. Men låt en konsult hjälpa dig.

När väl räkenskapsåret är slut finns en rad åtgärder att vidta. Kontrolluppgifter för anställda ska skickas till Skatteverket. Årsbokslut ska upprättas och efter granskning och underskrift av revisor ska det skickas in i tid. Deklarationer ska lämnas till Skatteverket. Låt en konsult hålla ordning i bokslutsarbetet. Årsbokslut är nämligen lite av ett finlir för specialister. Ta kontakt med en bokföringskonsult här: bokföringstockholm.nu

En advokat kan behövas i Stockholm

30 Oct 2022

Det händer lite då och då att det behövs en advokat för att lösa tvister i Stockholm. Det kan handla om allt från en skilsmässa till ett allvarligt brott.

När det gäller juridik kan man dela in det i två stora huvudgrupper. Den ena delen är ren affärsjuridik medan den andra handlar om något som kallas humanjuridik. Det är det som oftast berör en eller flera personer där inget företag är inblandat.

I affärsjuridiken är det tvärtom. Då är det företagen som står till svars, och i vissa fall de som styr och ställer i dem. Men i de flesta fall handlar det om att någon affärsuppgörelse inte efterlevs eller att man tolkat saken olika. Då får en advokat gå in och styra upp det hela. Så att allt kan redas ut.

Advokat för dig i Stockholm

Bor du i Stockholm och av någon anledning behöver en advokat, kan du tryggt vända dig till de företag som sysslar med juridik. Alla som jobbar där har en bred erfarenhet och stor kompetens. Efter många år då de studerat alla de lagar som finns i vårt land är de väl rustade för att hjälpa dig.

Om det är så att du ska upp i rätten av någon anledning är det en otrolig trygghet att ha en kunnig person vid din sida. Det kan vara svåra ord som används i rätten och bara det kan få vem som helst att känna sig liten och otillräcklig. Sedan gäller det att inte darra på rösten när du ska tala.

Anlita en mäklare på Hisingen

29 Oct 2022

När det är dags att sälja sin bostad på Hisingen så är det också dags att anlita en mäklare som tar hand om försäljningen. Någon som genomför affären.

Om man har en bostad på Hisingen som man planerar att sälja så har man också ett behov av att hitta en mäklare. Någon som kan hantera allt från annonsering till överföring av köpeskilling. Och allt som sker däremellan, före och efter.

En mäklare är någon som är utbildad inom fastighetsförsäljningens alla delar. Detta är något som även innebär en hel del juridiskt ansvar såväl för mäklaren som för säljare och köpare. Det är ett upplägg som byggts upp eftersom fastighetsaffärer ofta är mycket dyra och kan vara den största investering man gör i sitt liv.

Mäklare sköter hela processen

När man söker efter hjälp med sin fastighetsförsäljning så brukar man välja någon som finns i närområdet. De som arbetar på en mäklarfirma på Hisingen kan inte enbart alla delar i en fastighetsförsäljning, de kan även allt som en eventuell köpare önskar sig gällande kunskap om närområdet. Som skolor, butiker och infrastruktur.

Men det är även av godo för en säljare att man har en mäklare som har vetskap om området. Det gäller bland annat prissättningen av bostaden vilket är något som kan skilja sig mycket från ett kvarter till ett annat. Och till och med från en sida av ett kvarter till en annan. Som mäklare är man därför såväl en kunskapsbank som någon som driver processen med försäljningen.

Löneoutsourcing sparar tid och jobb

22 Oct 2022

Många tänker att man har bättre koll på personalen om man räknar lönerna själv. Men det är tvärtom väldigt effektivt att anlita en firma för löneoutsourcing.

Det är inte bara att en lönespecialist har koll på avtal, skatter, villkor och mycket annat. Det är också en person som är mycket van vid att räkna på olika sorters lönearter, som beting, ackord, provision, semesterersättning och komptid.

Faktum är att det är flera specialister som arbetar på en firma för löneoutsourcing. Därför blir lönerna alltid klara i tid, för du behöver inte förlita dig på en enda person som ska vara frisk och på plats. Sekretessfrågan är också viktig, för med löneoutsourcing har du inga konfidentiella uppgifter som någon skulle kunna komma åt.

Löneoutsourcing ger frihet

Precis som att man anlitar andra tjänster som sköts online, ger löneoutsourcing frihet från att ha en massa dyra kontorslokaler och personal på plats. Hela administrationen underlättas, och som företagare har du ryggen fri och vet att lönerna sköts enligt regler och avtal på ett korrekt sätt. Du kan ha kontoret på fickan, eller i alla fall i telefon eller på laptop.

Datoriseringen ger många fördelar, och den som du anlitar för löneoutsourcing har kraftfulla program som kan hantera olika avtal, skattetabeller och personalgrupper. De räknar ut rätta arbetsgivaravgifter och skatt och sköter detta åt dig. Vill du känna dig befriad från tvång anlitar du ett företag för löneoutsourcing, så slipper du själv att hålla reda på alla regler och lagändringar som dyker upp.

Rekryteringsföretag i Stockholm hjälper dig att hitta rätt

18 Oct 2022

Ett rekryteringsföretag i Stockholm hjälper dig hitta rätt kandidat för jobbet. De har lång erfarenhet av rekrytering och ett stort nätverk som kan hjälpa dig.

Om du fått en ledig tjänst på ditt företag kan det vara svårt att fylla den med rätt person. Kanske söker du någon som är exakt rätt, eller så har du svårt att få sökanden med de rätta kvalifikationerna. Oavsett hur det ser ut kan ett rekryteringsföretag i Stockholm hjälpa dig på traven.

När en chef eller annan högt uppsatt person behöver sluta kan det vara extra svårt att hitta rätt person för tjänsten. Att ha en uppsatt position i ett företag kräver mer än bara ett imponerande cv. Man ska även kunna ta svåra beslut, hålla tuffa deadlines och ha en god samarbetsförmåga. I väntan på att en sådan person dyker upp behöver man ju fortfarande någon som styr.

Processen bli kortare med ett rekryteringsföretag

Rekryteringsföretag kan inte bara hjälpa dig att nå ut till rätt personer, eller hitta goda kandidater till lediga tjänster. De kan även ordna interimskonsulter i väntan på att rätt person dyker upp. En interimskonsult är en person som sitter på tjänsten så länge. En slags tillfällig chef, med mångårig erfarenhet. Det gör att ditt företag inte blir lidande under tiden

Eftersom en interimskonsult kan hålla företaget flytande behöver du inte nöja dig med första bästa kandidat, utan kan ta den tid som krävs för att hitta den perfekta kandidaten. Med ett rekryteringsföretag i ryggen blir processen både kortare och smidigare.

Upprätta en ekonomisk plan för BRF – ett ansvarsfullt uppdrag

10 Oct 2022

En bostadsrättsförening måste ha en ekonomisk plan. Den ska lämnas in till Bolagsverket och innehålla detaljer om BRF:ens juridiska förhållande och ekonomi.

Syftet med en ekonomisk plan i en BRF, är att skydda en tilltänkt köpare av en bostadsrätt. En spekulant ska inte bli förd bakom ljuset. Med en ekonomisk plan som är godkänd, skyddas naturligtvis också ledamöterna i en bostadsrättsförening. De har gjort vad de har blivit förelagda.

Du har blivit vald till ny ordförande i en BRF. Att vara med i en BRF:s styrelse är ett förtroendeuppdrag och närmast en fritidssyssla. Ledamöterna kan inte förväntas vara experter på ekonomi och juridik. Din första åtgärd är därför att ta hjälp av ett konsultföretag för att den ekonomiska planen ska kunna bli färdigställd och godkänd.

Ekonomisk plan i BRF – med experthjälp

Det konsultföretag du anlitat kan både ekonomi och juridik. Att göra upp ekonomiska planer i BRF:er som är nybildade är de vana vid. De vet vad som ska ingå i planen och de stöttar sig på erfarenheter om ekonomiska förhållande hos andra uppdragsgivare.

Din bostadsrättsförening är relativt nybildad och nya fastigheter har tillkommit under det senaste året. Ni har bara lämnat årsredovisning för ett år. Avsikten är att upprätta en budget för kommande år, men det inlämnade bokslutet ger er inte tillräckligt med data. Det finns nya juridiska och ekonomiska förhållande att ta hänsyn till. Förutom formalia som registreringsnummer och firmateckning ska planen naturligtvis innehålla detaljer om finansiering och förväntade intäkter och kostnader. Läs på mer om fördelarna med ekonomisk plan för en BRF här: ekonomiskplanbrf.se

Seriösa företagare använder sig av en översättningsbyrå i Stockholm

7 Oct 2022

Som företagare med internationella kontakter gör du klokt i att anlita en översättningsbyrå i Stockholm. Det besparar dig missförstånd och pinsamheter.

Som företagare som arbetar på den internationella marknaden finns det många saker som kan ställa till det. Man behöver inte bara ha koll på de lagar och regler som gäller i olika länder, utan ofta också känna till kulturella skillnader och vara bekant med många olika språk. Att verkligen kunna alla olika språk som kan vara aktuella är däremot sällan en möjlighet.

Man kanske tror att engelska ska fungera överallt. Det är en missuppfattning som grundar sig i att vi i Sverige är så vana att höra engelska i olika sammanhang. Så är det inte i många andra länder. Och även om både man själv och den utländska kontakten tror sig kunna hyfsad engelska, så tappar man i regel nyanserna i språket. Det är något som kan visa sig vara förödande.

Översättningsbyrån känner kulturen

Vad man därför bör göra är att anlita välrenommerade översättare i Stockholm för den skriftliga kommunikation och dokumentation som behövs vid internationella kontakter. Professionella översättare är mycket väl förtrogna med nyanserna i det språk de översätter till.

De är också väl insatta i eventuella kulturella skillnader. En formulering som låter korrekt på svenska kan nämligen bli väldigt fel om den översätts ordagrant till ett annat språk. För detta är den kunnige översättarens insikter oumbärliga. Man kan lita på att kommunikationen och informationen man vill ha ut blir den bästa möjliga.

Välja rätt fönster

5 Oct 2022

Är det dags att byta ut husets fönster? Känns det svårt och besvärligt att veta vilket fönster som kan passa? Här kommer tips på hur man väljer nya fönster.

Det sägs att fönster är husets ögon. Och så är det säkert. För om man tittar på en vägg utan fönster så ger det ett väldigt stängt och tomt intryck. Men hur väljer man rätt fönster? Det beror på många olika faktorer, som först och främst varför man ska köpa fönster. Om det är för att man bygger nytt eller för att de gamla ska bytas ut.

Många passar på att byta ut sina fönster när fasaden ska renoveras. Som när man exempelvis ska putsa om sin fasad. Men det är inte alltid lättare att köpa fönster till en befintlig fasad än att välja fönster när man ska bygga nytt. För fönstren är ju det som ger luft och ljus, binder ihop insida med utsida och skapar husets hela identitet.

Fönster som identitetsskapare

Färg, fasadmaterial, tak och fönster är det som ger ett hus dess identitet. Men fönster skapar även förutsättningarna för hur man kan möblera och leva på insidan av huset. Därför väljer många att köpa fönster online. Ett sätt att i lugn och ro sitta hemma och fundera över vilka fönster som kan passa.

Genom att välja fönster online kan man även ha ett foto på sitt hus vid sidan om, eller till och med hålla upp dator, läsplatta eller mobil mot huset. Allt för att se hur fönstret kommer se ut när det monterats.

Mäklare i Strängnäs värderar er bostad kostnadsfritt

27 Sep 2022

Funderar ni på att sälja er bostad? I så fall kan det vara bra att först få den värderad. Det finns mäklare i Strängnäs som erbjuder kostnadsfri värdering.

Innan man kan sälja sin bostad måste man veta hur mycket den är värd. Man kan visserligen ofta gissa sig till det genom att studera mäklarannonser på liknande bostäder. Men betydligt enklare är att be en lokal mäklare som har koll på Strängnäs att värdera bostaden. Många mäklare gör dessutom detta kostnadsfritt utan att man sedan måste anlita dem.

Det är alltid bra att låta några olika mäklare få bedöma hur mycket bostaden är värd. Detta för att ha något att jämföra med, men också för att det är ett utmärkt tillfälle att få träffa olika mäklare. Då blir det mycket enklare att sedan veta vem man vill anlita när det väl är dags att sälja.

Tips på hur man väljer mäklare

Oftast vill man ha ut så mycket som möjligt vid en bostadsförsäljning och det gäller därför att välja den mäklare som man tror kommer att lyckas bäst och som man har störst förtroende för. Ganska ofta lyckas de mäklare som har god lokalkännedom bäst. Det beror på att de kan svara på frågor om både Strängnäs, området, fastigheten och bostaden.

Man måste också ta hänsyn till mäklararvodet och vad som ingår i priset när man väljer mäklare. Exempelvis så brukar professionell fotograf och annonsering ingå, ibland även homestyling. Att kolla in hur olika mäklarfirmor utformar sina annonser och presenterar sina objekt i text och bild kan många gånger göra det enklare att välja mäklare. Hör av dig till en mäklare här: mäklaresträngnäs.net

Mäklare för dig som vill köpa lägenhet på Kungsholmen

19 Sep 2022

Mäklare säljer lägenheter på Kungsholmen – men han eller hon kan också hjälpa dig som ska köpa lägenhet att navigera i till exempel utbud och budgivning.

Hos en mäklare på Kungsholmen får du tips om vilka objekt som är lite extra prisvärda just nu. En mäklare vet vilken säljare som har bråttom att sälja. Det kan finnas många anledningar till att en säljare verkligen måste få sin lägenhet såld, och kommer gå ned i pris om han eller hon blir lite pressad.

Till exempel kan säljaren redan ha köpt sitt nästa boende, och måste alltså få lägenheten såld för att kunna lösa den affären. Det här kommer mäklaren som förmedlar lägenheten veta om. Om du läser mellan raderna kan du få mycket matnyttig information från din mäklare om hur du ska bete dig i budgivningen.

Mäklare hjälper både köpare och säljare på Kungsholmen

Självklart arbetar en fastighetsmäklare på Kungsholmen i första hand för den som säljer lägenheten. Men det kan finnas ett värde även för säljaren att de som köper lägenheten vet hur det ligger till. Det kan finnas köpare som inte kan tänka sig att köpa lägenheten för mer än vad som skulle kunna ses som ett skambud.

Och många drar sig för att lägga skambud, av rädsla för att framstå på fel sätt. Men i ett läge där lägenheten antingen inte alls blir såld eller blir såld till ett mycket lågt pris, kan en säljare som redan köpt ny lägenhet faktiskt föredra det sistnämnda.

Redovisningsbyrå Stockholm - välj en trygg partner

14 Sep 2022

Hur ska man tänka gällande redovisning, bokföring, moms- och skatteinbetalningar samt all övrig administration som hör företagandet till? Det finns först och främst all anledning att se över frågan om det verkligen är något att sköta på egen hand. Många företag idag sköter detta utan någon hjälp. Vi skulle säga att en redovisningsbyrå i Stockholm både gör ett bättre jobb - och ger dig som företagare den tid du behöver för att ta nästa steg.

Som företagare - och i synnerhet som ny sådan - så vill man strypa sina utgifter. Det är naturligt: man vill ha en balans där inkomsterna är större än alla utgifter och där man genom detta också får en positiv ruljans på allt. Men, det är skillnader på utgifter, kostnader och rena investeringar. Det senare är något som innebär att du som företagare exempelvis betalar för en tjänst som ger dig avkastning. En redovisningsbyrå i Stockholm är ett exempel på detta. Hur? Jo, på flera sätt och här nedan följer några starka argument som talar för vår sak i denna fråga:

  • Du får tid. Att sköta bokföringen, skatteinbetalningar, moms, löneutbetalning och allt annat tar tid - massor av tid. Innan man får grepp om det och skapar sunda rutiner så är all administration en tidstjuv av rang. Och: du har en huvudsaklig inriktning på ditt företag, eller hur? Varje minut du lägger på exempelvis bokföring är en minut som du skulle kunna lagt på att få nya kunder och göra nya jobb.
  • Du får trygghet. Bokföringsbrott kan leda till fängelse i värsta fall. Visst kan det finnas förmildrande omständigheter, men på det stora hela så har man som företagare ett ansvar i att allt ska ske i enlighet med de lagar och regler som finns. Du ska helt enkelt ha koll på din ekonomi.
  • Du kan spara pengar. En redovisningsbyrå i Stockholm fungerar även som en ekonomisk rådgivare, innebärande att du kan få hjälp att göra exempelvis skatteavdrag och planera kring olika investeringar inom verksamheten. Här finns det ofta ganska stora pengar att spara in på och bara en sådan upptäckt kan definitivt vara värd att betala en redovisningsbyrå för.

Fönsterputs i Skåne – renare fönster och renare miljö

7 Sep 2022

Med proffsigt yrkesfolk och miljövänliga rengöringsprodukter, hjälper en hängiven firma till med fönsterputs i Skåne, både för privatpersoner och företag.

Era lokaler ger ett väldigt tilltalande intryck invändigt inför det stundande kundmötet. Men idag avslöjar solens strålar på ett skoningslöst sätt varenda dammkorn. Det är ingen vacker syn som möter dig när du försöker titta ut genom de solkiga fönstren i konferensrummet.

Det har länge varit hög tid att anlita någon för fönsterputsning och ni vet ju var man hittar professionell fönsterputsning i Skåne. Så vad är det att vänta på egentligen? Ni vill ju kunna ge ett så gott intryck som möjligt och det innefattar även rena fönster. Dessutom vet ni ju om att detta är en firma som bara använder godkända och miljövänliga rengöringsprodukter.

Högt och lågt – fönsterputs som räcker långt

Man kan behöva få hjälp med att putsa sina fönster någon gång ibland. Det går också att lägga upp ett schema med regelbunden fönsterputsning. Oavsett vilket man väljer så har man alltid garanterat att man får hundra procent rena fönster när man anlitar en firma för fönsterputs i Skåne.

Här jobbar folk som har lång erfarenhet av yrket och som sätter stort värde på att man som kund blir heller nöjd. Man utför fönsterputsning på både låg och hög höjd. Det senare är något som man som privatperson kanske inte är helt bekväm med att göra själv, varför det då kan vara på sin plats att anlita en firma som sysslar med detta professionellt.

← Äldre inlägg

 

Välkommen till Lokal & Företagande Bloggen

Du har hittat till vår blogg för dig som vill ha tips kring letande av lokaler, hyresvärdar, fastighetsägare och företagande. Vi hoppas på att kunna bjuda dig på intressanta och välinformerade blogginlägg som hjälper dig i letandet av nya lokaler och annat som kan röra ditt företagande.