Hitta lediga lokaler i Nacka

Sida 2

Så rekryterar du rätt chef till jobbet

24 apr 2020

Rekryteringen av en ny chef är en möjlighet att få till en positiv förändring och större utveckling framåt inom verksamheten. Men det kan även bli ett fiasko om jobbet går till fel person.

Kanske behöver man bara en chef för en kortare tidsperiod och då finns möjligheten att hyra in från ett bemanningsföretag istället för att själv anställa. Det är även möjligt att anlita ett rekryteringsföretag om man inte själv har tid eller möjlighet att sköta rekryteringen.

Oavsett vilket är det en bra början att göra en grundlig behovsanalys av tjänsten. Det tjänar man på sen i alla de kommande stegen av rekryteringen. Vid genomförandet av analysen kan man till exempel fråga sig hur nuläget ser ut på den plats som chefen ska komma in på. Vad vill man förändra och utveckla? Vilka mål och visioner ska personen kunna arbeta mot? Vilka ansvarsområden kommer personen att ha? Hur är personalen som chefen ska arbeta över? Vilka utmaningar finns?

Skapa en tydlig och säljande annons

Utifrån behovsanalysen - lista upp vilka egenskaper och kompetenser som den önskade nyrekryteringen bör ha för att kunna klara av jobbet. Vilka tidigare erfarenheter är nödvändiga? Vilken utbildning behövs? Vilken titel kommer den nya chefen att ha? Ta gärna med titeln redan i rubriken på platsannonsen.

Beskriv jobbet och arbetsuppgifterna så tydligt som möjligt. Beskriv även själva arbetsplatsen och företaget på ett säljande sätt som förklarar varför man vill arbeta just här. Är företaget litet eller stort? Hur är kulturen bland de anställda? Glöm inte heller bort sådant som stark värdegrund, tydliga framtidsvisioner eller bra förmåner. Vad har just den här arbetsplatsen som gör att man vill bli en del av den?

Att hitta rätt bland kandidaterna

En lyckad annons kan ge många sökanden. Ett sätt att spara in på resurserna är att göra en första sållande telefonintervju innan man kallar till personliga intervjuer.

Vid intervjun kan man börja med att berätta mer ingående om företaget och den verksamhet som den nya chefen ska ansvara för. Förbered lämpliga frågor och kom ihåg att öppna frågor ger bättre svar än frågor som enkelt besvaras med ett ja eller nej. Be om exempel på hur personen skulle handla i olika situationer. Det finns även olika personlighets- och kunskapstester man kan använda under en rekryteringsprocess. Mot slutskedet av rekryteringsprocessen kan det vara bra att låta kandidaterna besöka arbetsplatsen och de eventuella framtida kollegorna.

Dags att boka konferens? Här kommer några tips

10 apr 2020

En konferens är ett spännande event men det kan bli lite övermäktigt att organisera om man inte vet var man ska börja. Hur planerar man en konferens? Vilket ämne väljer man? Vilka ska bjudas in?

Med konferenser kan det vara så att man ibland får en idé att hålla en konferens först, medan andra gånger får man idén för ämnet som ska avhandlas på konferensen först. När man kommer på idén att samla personalen till en konferens så kan det ibland fungera som en slags kick off eller som ett företagsevent för att peppa företaget att nå delmål samt långsiktiga mål. Man gör sedan om tanken till mer av en konferens för att få mer matnyttigt ur eventet. Börjar man istället med ämnet först så kan det vara för att man brinner för något och känner att man vill lära sig mer, eller lära ut något till andra intresserade. Men hur man än kommer på idén att hålla en konferens så finns det vissa punkter som man bör följa.

Från början till slutet

En konferens behöver ett ämne att samlas kring. Man bör till och med välja ut en vinkel av det ämnet. Ofta använder man sig av en fråga som man kommer att besvara, eller vill få besvarad. Ämnet för konferensen kan vara precis vad som helst som kan vara av intresse för deltagarna. Nästa led är att planera vilka man ska bjuda in till konferensen, och i och med det vet man också någorlunda hur stor lokal som kan bli aktuell. Talare, föreläsare och moderatorer behöver planeras in samt ett datum och en tid. I samma skede tar man kontakt med en konferensanläggning för att se när det finns lokaler lediga. Kommer man ha långväga deltagare så kanske man även kontrollerar övernattningsmöjligheter.

Vem som bjuds in

När ämne, föreläsare, lokal och datum är klart så kan man börja skicka ut inbjudningar. Det kan vara anställda i ett företag, medlemmar i ett religiöst samfund, ett politiskt parti, eller någon annan grupp av människor som kan tänkas vilja komma som man väljer att bjuda in. Man kan också ha öppna konferenser där vissa platser är vigda för VIP- inbjudna och vissa är öppna för allmänheten. När de inbjudna svarar på inbjudan så kan de behöva specificera om de har några matallergier eller föredrar någon slags kost. En konferens är både en plats för lärdom men också för umgänge och samtal. Här kan du boka konferens i malmö.

Förbättra arbetsmiljön på ditt företag

21 mar 2020

Hur kan man på bästa sätt förbättra arbetsmiljön på sin arbetsplats? Vilka områden kan man behöva se över för att se vad man kan ändra på? Läs vidare för att se vad ni kan ändra på i ert företag.

Ordet ergonomi kommer från grekiskan och betyder ungefär arbete lag. Ergonomi är helt enkelt läran om hur arbetsmiljö och arbetsredskap påverkar oss människor i vårt dagliga arbete. Att allt arbete anpassas utefter varje människas behov och dennes egna förutsättningar. Det kan handla om hur platsen man arbetar på ser ut rent tekniskt för att slita så lite som möjligt på kroppen. Det kan handla om klimatet på arbetsplatsen i fråga, sittställning, lyft, ljud och ljus och så vidare. För att kroppen ska klara av att arbeta ett helt liv bör vi ta hand om den på bästa sätt och ge den bästa förutsättningar för att må bra.

En utbildning för arbetsmiljön

Hur kan man då göra för att förbättra miljön på sitt arbete? Man kan dels låta sin personal genomgå en utbildning i ergonomi, för att helt enkelt se över hur arbetsmiljön är och hur personalen påverkas, om det är positivt eller negativt. Genom att ge sina anställda en sådan här typ av utbildning ger man dem möjligheter till ett hälsosammare arbete. Vilket ju påverkar både företaget och de anställda. De som håller i sådana här kurser eller utbildningar brukar ofta kunna komma ut till företag och ha utbildning i ämnet, men det brukar även ordnas större evenemang dit man kan komma för att få utbildning inom ergonomi.

Vilka saker kan påverka arbetsmiljön?

Det finns en massa olika saker som påverkar hur man upplever sin arbetsplats och dess arbetsmiljö. Det kan vara stress, som visserligen är ett psykiskt tillstånd per se men som kan ge kroppsliga symtom i slutändan. Stress är en folksjukdom som många lever med idag, våra arbetsplatser kan förändras mycket för att minska den stressen. Använder man sig av tunga lyft och liknande så påverkar det också och behöver ses över vad man kan göra, för att de lyften utförs så smidigt som möjligt och med så lite påverkan på kroppen som bara går. Arbetar man vid en dator och sitter vid ett skrivbord under sina arbetsdagar kan det vara bra att installera ett skrivbord som går att höja och sänka, detta för att man ska kunna ändra sin ställning under dagen, så att man slipper få ont i rygg/nacke. Vi rekommenderar denna hemsida: https://www.ergonomiutbildning.nu/

Vardagslyx på jobbet; kallt vatten, kolsyrat eller stilla

6 mar 2020

Brukar ni också spola i flera minuter för att få kallt vatten? Eller köpa plastflaskor, som sedan dräller överallt, när ni har personal, besökare, eller gäster som inte dricker kaffe.

Egentligen är tillgång till gott vatten ingen lyx, det borde vara en självklarhet. Antag att ni sitter i ett kontorslandskap med mycket elektronik, datorer och skrivare. Alla dessa maskiner torkar ut luften. Personal som arbetar i en sådan miljö behöver regelbundet fylla på med vatten. Gör man inte det visar det sig snart med huvudvärk, trötthet och andra symptom. Vi människor behöver runt två liter vätska på en dag. Om en stor del av det är kaffe måste vi istället öka på vattenintaget. Kaffe har en uttorkande effekt. Ett enkelt sätt att hålla sig alert är att dricka vatten, gärna kylt. Gillar man kolsyra så piggar det upp ytterligare. Och vem behöver inte det frampå eftermiddagen?

Motverka trötthet och huvudvärk

Att ha en vattenautomat på jobbet gör att alla har enkel och nära tillgång till vatten. Man slipper gå till toaletten eller fikarummet och dessutom spola en god stund för att få kallt vatten. Vill man ha kolsyrat vatten väljer man bara det och behöver inte inte gå ut och köpa det på flaska. Förutom att avstå från att spola i kranen är det miljösmart. Det finns en mängd olika vattenautomater att hyra. Vanligtvis ingår montering, service och påfyllning. Man ska inte behöva tänka på det själv. Man hyr ett koncept; vattenautomaten inklusive servicen. Automaterna har reningsfilter, vilket gör att vattenkvalitén är hög. Att investera i lättillgängligt vatten för alla är att investera i bättre prestation, ökad koncentration och ökat välbefinnande hos personalen.

Miljöhänsyn; varje glas bidrar

Med en vattenautomat som är kopplad till vattennätet bidrar man till att minska transporter av buteljerat vatten. Transporter av vatten blir överflödiga och detta sparar miljön. Varje glas vatten dricks upp och går inte till spillo när man står och väntar på kallt vatten i kranen. Om man föredrar kolsyrat vatten kan man välja det utan att behöva köpa flaskor. Man får det buteljerade vattnets fördelar med större hänsyn till miljön. Det fungerar lika bra på kontoret som i en restaurang eller ett besöksrum där många människor rör sig. Står det en vattenautomat på arbetsplatsen signalerar det en medvetenhet, både om miljön men också om medarbetarna. Det ger ett sympatiskt och varmt intryck - här värnar vi om hälsa och vår planet.

Betalar man moms på hyra?

3 mar 2020

Vid de flesta försäljningar av produkter och tjänster i Sverige ingår moms. Men betalar man moms på hyra?

Generellt är uthyrning av fastigheter momsbefriat. Som fastighetsägare tar man alltså inte ut moms från hyresgästen. På grund av detta kan inte heller momsen kvittas mot ingående moms på produkter som köps in för exempelvis renovering.

Tre personer sitter vid sina datorer

Frivillig skattskyldighet

En fastighetsägare som vill ta ut moms från sina hyresgäster, och därmed även kunna dra av momsen vid inköp, anmäler detta till Skatteverket. Eftersom det är frivilligt och kräver anmälan så kallas det för frivillig skattskyldighet.

För dig som hyresvärd innebär det att fakturering sker med moms mot hyresgästen. Av den anledningen sker detta extremt sällan när hyresgästen är en privatperson. Är det däremot företag som är hyresgäster kan dessa företag i sin tur dra av ingående momsen på hyran. Därmed blir det inte någon extra kostnad för hyresgästen.

Två faktorer måste vara uppfyllda

För att kunna få godkänt för frivillig skattskyldighet krävs att två faktorer är uppfyllda.

För det första kan detta bara godkännas till de som är fastighetsägare eller bostadsrättsinnehavare alternativt att man hyr sin lägenhet i förstahand eller andrahand.

För det andra ska du hyra ut till en momspliktig verksamhet. Därmed handlar det om uthyrning av kontor, industrilokaler eller andra lokaler som gynnar ett företags verksamhet. Det krävs även att du är momsregistrerad. Önskar du belägga hyran med moms behöver därmed först en momsregistrering ske vilket sker hos Skatteverket.

25 % moms på hyran

Om du är frivilligt skattskyldig ska 25 % moms läggas på hyresbeloppet. Detta alltså i likhet med försäljning av de flesta produkter eller tjänster i Sverige. På livsmedel, böcker, tidningar och ett par andra produktgrupper är momsen 0, 6 eller 12,5 %. Men på hyra är den alltså 25 %.

Undantag – Här ingår alltid moms

Som nämnts i början är det generellt momsfritt vid uthyrning. Men det finns ett par tillfällen som är undantaget denna regel. Tillfällen då moms alltid ska ingå i priset. Exempel är:

  • Hotell

Vid hotellverksamhet (eller liknande verksamhet) ska alltid moms ingå i priset.

  • Garage och parkering

Detta förutsatt att uthyrningen sker till andra än de som bor i fastigheten som parkeringarna tillhör.

  • Idrottsutövning

Om en lokal hyrs för idrottsutövning ska inte moms tas ut. Det innebär därmed att en idrottshall som hyr ut lokalen till flera olika evenemang både kan fakturera med och utan moms.

  • Djurhållning

Om lokalen hyrs ut för djurhållning ska moms ingå i priset

Det finns ytterligare exempel på undantag från regeln. Hela listan kan hittas på Skatteverkets hemsida. Sök upp artikeln ”Uthyrning av fastighet och frivillig skattskyldighet”.

Här kan du läsa mer om redovisning.

Det naturliga ljuset

18 feb 2020

När man jobbar som fotograf till exempel så krävs det att man tar tillvara på det naturliga ljuset utomhus, men inomhus kan det vara svårare. Det finns olika lösningar på hur man kan lösa det.

Tycker man om att ta kort och fotografera olika saker ute i naturen så vet man nog med sig att man bör använda sig så mycket som möjligt av det naturliga ljuset som ges utomhus. När man ska arbeta inomhus som fotograf till exempel så behöver man se till att ha en bra belysning så att korten blir så bra som möjligt. Utan bra ljus när man ska ta bilder så kommer man inte särskilt långt. Bilderna blir inte lika bra utan rätt ljus, hela sessionen kan bli förstörd utan rätt ljus. Ljussättningen är superviktig!

Viktigt med ljus oavsett arbetsplats

För att kunna ha en funktionell och bra arbetsplats när man ska fotografera så är arbetsplatsbelysningen väldigt viktig. Riktigt proffsiga fotografer, de brukar ha stora stativ uppsatta med stora och rejäla lampor som lyser upp deras arbetsplats och den eller de som de ska fotografera. Egentligen så spelar det ingen roll vilken arbetsplats man arbetar på, bra ljus behövs överallt, oavsett vad du ska göra för någonting. Sitter du vid ett skrivbord och arbetar under dina arbetsdagar så kommer ögonen inte må särskilt bra om man inte har några lampor som sprider ljus omkring en. Det kan vara direkt skadligt för ögonen till och med, att ha för lite ljus under tiden man arbetar eller gör andra saker som kräver ljus.

Läslampa

När det kommer till att läsa böcker till exempel, så är det många som sätter på sig pannlampa, om de ska ligga och läsa en stund innan det är dags att sova. Detta för att få maximalt med ljus när de läser och för att ögonen, som redan är trötta efter en lång dag, ska få ork att läsa vidare en stund till. Ser man inte ordentligt vad det är man håller på med, så kommer man försöka anstränga ögonen mer och mer och de blir tröttare och tröttare. Det är inget vidare, tänk på bra ljus när du arbetar och var rädd om dina ögon. De ska räcka hela livet och dålig syn kan man ha ändå utan att behöva förstöra ögonen ännu mer. Investera i en riktigt bra läslampa eller varför inte en pannlampa till och med, som du kan ha när du läser din bok på kvällen.

Fart och fläkt

17 feb 2020

När ni vill satsa på sammanhållning. När ni vill ha lekfulla tävlingar. När ni behöver byta miljö, lyssna, lära och ha roligt. Då behövs evenemang för motiverade och glada medarbetare.

Alla företag kommer till en punkt när de behöver byta miljö. Alla anställda förtjänar några dagar då man arbetar på helt andra premisser än det dagliga kneget. De vinster man som företag gör genom att specialanpassa några dagars event för medarbetarna kan faktiskt mätas i pengar. Det är allmänt bekant och accepterat att motivation och arbetsglädje ökar produktivitet och bidrar till att företag både omtalas som populära arbetsplatser och dessutom ökar intäkterna. Det finns med andra ord alla anledningar att planera event med jämna mellanrum. När man anordnar utbildning och underhållning för anställda är det av största vikt att minimera påverkan från vardagen.

Varifrån kan man ta inspiration?

Det är en underbar idé att låta anställda få förmånen att resa utanför landets gränser som en del av ett event. Rent krasst och rent praktiskt behöver du som ansvarig syssla en hel del med planeringen av detta och det är ganska många delar som behöver tänkas igenom och boka in. Det kan vara klokt, inte minst med tanke på att du troligen redan är fullbokad med ordinarie arbetsuppgifter, att ta hjälp av ett företag. Professionella eventföretag brukar ha de kontakter och de kunskaper som behövs. Om ni kan hitta ett sådant och arbeta och planera tillsammans så är mycket vunnet och tid sparad. Först av allt är det ändå dags för er på företaget att klargöra vad ni har för syfte med ert event. Ska en intern utbildning läggas under eventet ifråga? Har ni någon person som ska föreläsa om något allmänt eller specifikt ämne med anknytning till er verksamhet? Vill ni också ha någon typ av organiserade samarbetsövningar?

Resa, mat och uppehälle

God planering och organisation står för merparten av allt arbete vid ett event. Företaget ni samarbetar med behöver information av krass vardaglig art. Hur många personer handlar det om? Födoämnesallergier, sjukdomar, preferenser, åldrar? Vad sysslar ert företag med och ska eventet ha någon anknytning till den verksamheten? Ett lyckat event handlar om individers attityder men också om smidig transport, bra hotell, lagom med tid för olika aktiviteter men även möjlighet till egentid för deltagare. Och naturligtvis mat. Utan trevligt organiserade måltider brukar det mesta falla platt. Och alla deltagare uppskattar inte utklädningstävlingar - men du känner dina medarbetare!.

Vilket företag utför en kontorsstädning i Jönköping?

10 feb 2020

Vad är det för företag som kan utföra en kontorsstädning i Jönköping och hur går det till när man städar ett kontor? Vad ska man tänka på och vad skiljer sig mot att till exempel städa ett hem?

De företag som arbetar med kontorsstädning har ofta det som specialitet och är kunniga i hur man städar ett kontor på bästa och snabbaste viset. Städbolaget kan vara ett litet företag med endast ett par anställda som kanske endast har en kund, om den är stor. Men det kan också vara tvärtom att städbolaget har hundratals anställda i landet medan företaget som de städar hos endast har en eller flera anställda. Det som ett städbolag som utför kontorsstädning i Jönköping har gemensamt är att de är noggranna, respektfulla och på alla sätt vet vad kunden önskar när det gäller städning av kontor. Städbolaget behöver också vara pålitligt och flexibelt då många kontor startar arbetsdagen klockan nio och önskar få sin städning innan arbetsdagen börjar, när kontoret är tomt.

Städning på kontoret

Hur går det till när man städar kontor?

Skillnaden mellan att städa ett kontor och ett hem är att även ytor som är belamrade kan behöva rengöras, och det ska göras mycket försiktigt. Det är oerhört viktigt att inte dokument och datorer med mera, blir utsatta för väta eller flyttas så att det skapar oordning för de kontorsanställda. En droppe vatten eller rengöringsmedel på ett viktigt dokument kan inte bara skapa skada utan stor ekonomisk förlust och merarbete, så det får absolut inte ske. Det innebär också att det kan vara lite omständlig städning. Andra viktiga områden är toaletter och kök. Kontor har många anställda så för att inte smitta ska spridas så är det mycket viktigt att toaletter och kök rengörs med desinficerande medel och att allt rengörs mycket noggrant.

Städa ett hem i jämförelse mot att städa ett kontor.

Det som mer skiljer sig när det gäller att städa ett kontor mot att städa ett privat hem är att man ofta kan använda sig av större maskiner och rejälare verktyg. Golvet kan till exempel ofta tvättas med en golvtvättmaskin som kanske till och med kan vara placerad hos kunden. Även städvagn och allt som behövs i medel, kan finnas i kontorets förråd. Vilket gör det mycket smidigare. En del kontor godkänner också att städning pågår samtidigt som kontoret är i drift vilket ger en flexiblare arbetsdag för städfirman.

Ska man flytta företaget kan det vara en god ide att anlita de som är proffs på just företagsflytt i Stockholm

10 feb 2020

Håller ni på att växa ut era lokaler? Har ni anställt mer personal nyligen? Kanske dags att flytta till större lokaler i så fall. Det finns de som är specialister på företagsflytt i Stockholm.

Det kan vara mycket att tänka på då man ska flytta ett helt företag. Helst ska allt också bara flyta på så att företaget kan rulla på som vanligt fast att man är mitt emellan två adresser. Därför är det viktigt att noga planera flytten. Allt ska packas i lådor som märks med innehåll så att det sedan är lätt att hitta det man eftersöker på den nya adressen. Även hurtsar och skåp ska tömmas på innehåll och packas i uppmärkta lådor. Har man dessutom ett helt arkiv kan det bli många lådor som måste packas. Att märka lådorna underlättar sen arbetet på den nya adressen så att det går fort att sortera kartongerna. Man vill ju att de hamnar i rätt rum i de nya lokalerna.

Mindre kontor redo att flytta

Att planera ordentligt i god tid underlättar flytten

Men det är inte bara lådor som ska packas och kontorsmöbler som ska flyttas i en företagsflytt. Viktigt är också att få med sig kommunikationen till kunderna. Telefoni och internet måste fungera med en gång på det nya stället, liksom eventuella larm och andra installationer. Tack och lov så finns det flyttfirmor som är specialister på företagsflytt i Stockholm. En sådan firma kan hjälpa till med hela planeringen så att allt fungerar från dag ett på det nya kontoret. Den hjälpen kan vara ovärderlig då det är bättre att ni istället får koncentrera er på ert företag och era kunder.

Glöm inte att anmäla flytt av telefon och internet

Det är bra att ta hjälp i god tid av en flyttfirma. Det är mycket som ska hinnas med och planeras som att anmäla flytt av telefon och säga upp eventuella abonnemang av gas och el. Anmäla flytt av tidning och andra prenumerationer ett företag kan tänkas ha. Man ska heller inte glömma att eftersända posten och meddela sitt försäkringsbolag att man avser att flytta till andra lokaler. Kanske påverkar detta försäkringen? Också skatteverket måste informeras om att företaget byter adress. Sist men inte minst så ska man så klart också meddela alla sina kunder och det är alltid trevligt om man gör detta i god tid.

Behöver du fastighetsförvaltare i Stockholm?

9 jan 2020

Vad kan en fastighetsförvaltare göra i Stockholm? Märk väl att det inte handlar om fastighetsstädning, utan om att inneha ett större ansvar för hela fastighetens renovering, användning, uthyrning, städning och ekonomin i fastighetsförvaltning i Stockholm. En duktig fastighetsförvaltare kan faktiskt få ett högre värde på fastigheten.

Den som äger stora fastigheter har ett stort ansvar. Fastigheterna kan mycket snabbt förlora i värde om de inte sköts om på rätt sätt. Står de tomma, eller förfaller förlorar de snabbt i värde. Det är otroligt oekonomiskt att ha en fastighet som är tom. Det innebär att fastigheten, som behöver värme för att inte förfalla helt, som behöver att någon använder VVS-rören för att de inte helt ska sluta fungera och det börjar lukta i fastigheten, men att man inte får in någon inkomst ur fastigheterna, utan de bara kostar och kräver utgifter.

Duktiga fastighetsförvaltare behövs i Stockholm

Har man en duktig fastighetsförvaltare kan en sådan få fastigheten att öka i värde. En som är duktig, ser till att fastigheten blir attraktiv och får nya hyresgäster som vill flytta in i fastigheten och som trivs där. En duktig förvaltare ser till så att hyresgästernas önskemål tillgodoses, att de betalar sin hyra och att ekonomin räcker gott och väl till underhåll, reparationer och service, såsom sophantering, städning i fastigheten. Genom att renovera den regelbundet kommer fastigheten att vara så attraktiv att många vill hyra lokal eller bostäder i fastigheten. Särskilt gäller detta i bostadsbristens Stockholm, där folk ständigt står på kö för att få så bra bostäder som möjligt.

Mycket arbete med fastighetsförvaltning

Det krävs mycket arbete att arbeta med fastighetsförvaltning. Man måste samordna underhåll, servicetjänster, renoveringar, reparationer och till det ska man ta hand om ekonomin. Då har vi inte räknat med en kommunikation med hyresgäster. De kan ha alla möjliga ärenden till hyresvärden, om klagomål, eller frågor om underhåll, städning, reparationer och så vidare. Dessutom faller det alltid på fastighetsägarens lott att föra fastigheten framåt, så att den utvecklas i takt med tiden, vad gäller miljövänlighet och att anpassa den alltmer till tiden och utvecklas på samma sätt som samhället och människorna i den utvecklas och vill nya saker.

Finns företag som arbetar med sådant

Det finns företag som arbetar med fastighetsförvaltningar och som ta hand om allt som det innebär av reparationer, underhåll, renoveringar och service. De kan dessutom ta hand om ekonomin, och kommunikationen med hyresgästerna så att de är nöjda.

Ska kontoret flytta i Göteborg?

19 dec 2019

Är det dags för företaget att flytta från den nuvarande platsen till en annan? Om flytten ska ske i Göteborg är det viktigt att få tag i rätt flyttfirma som är erfaren av hur det är att flytta ett helt företag, med kontor, verksamhet och personal från den ena adressen till den andra. Här går vi igenom vad som kan vara vitkigt att tänka på inför att planera och anlita en flyttfirma för jobbet.

Har man någon gång flyttat ett helt kontor någon gång tidigare så vet man vilket stort arbete som det handlar om. Men är det första gången, kan det lätt hända att det dyker upp saker som man helt enkelt inte har tänkt på och man blir tagen på sängen och snabbt måste fatta beslut, som kanske inte alla gånger är så genomtänkta. Därför kommer det några praktiska tips här.

Tänk på att säga upp lokalen i tid

Många kan glömma att säga upp lokalen i tid. Ofta kan vissa lokaler som inte har någon bestämd hyra, ha en uppsägningstid på hela 9 månader. Så att säga upp lokalhyran i tid kan spara många kostnader som annars bara rinner ut i sanden och är ganska så onödiga. Man vill ju inte betala för två hyror under samma tid – helst. Så säg upp lokalhyran så snart man vet vart man ska flytta och i tid.

Ska alla saker med och vems är de?

Vem ska packa alla sakerna? Om man anlitar en flyttirma som gör detta, bör varje personal märka sina saker så att man snabbt hittar dem på den nya adressen och slipper rota runt i en massa lådor och kan sätta igång och arbeta så snart det bara går. Dessutom brukar man ta med sig sådant som ska till ett gemensamt kök, som ska till badrum och sådant ska också märkas på lådorna så att flyttpersonalen vet vart de ska ställa de lådorna.

Vem ska flyttstäda lokalen?

När väl allt är packat och flyttklart, bör hela lokalen flyttstädas ordentligt. Även här gäller samma principer som när man flyttar själv. Ett företag vill inte flytta in i en smutsig lokal. Skulle man bara lämna lokalen utan en rejäl flyttstädning, kan man få en extra städfaktura påtvingad. Då är det bättre att ta kontrollen över flyttstädningen och välja själv flyttstädning.

Det lönar sig alltså att planera flyttstädningen och tänka ut vilka praktiska saker som man bör fatta beslut om. Läs mer här.

När du behöver ny personal i Stockholm

14 okt 2019

Har man ett företag i Stockholm bör man få det att växa. Ett företag växer antingen genom att kunderna blir fler, att varorna säljer alltmer, eller så växer företaget genom att köpa upp andra företag. Ska man köpa upp andra företag, så krävs det resurser. Har man inte de resurserna, bör man få till en rekrytering i Stockholm som kan ge en större tillväxt. Så här fungerar det.

Ett företag är helt beroende av människor för att växa. Detta oavsett om man har ett företag som säljer varor eller tjänster. Det är människor som säljer varor och tjänster till andra människor. Och ska fler människor vilja köpa fler varor eller tjänster, så krävs det människor som kan upplysa om vilka varor eller tjänster som finns att köpa och varför någon ska köpa dem. Därför är ett företag alltid beroende av människor och blir inte mer framgångsrikt än de människor som arbetar på det företaget.

När du behöver rekrytering i Stockholm

Rekrytera nya säljare

Har man varor eller tjänster – eller både och – så behöver man alltid säljare som säljer varorna eller tjänsterna. En säljare behövs alltid, för utan säljare får man inte varorna eller tjänsterna sålda. Punkt. Säljarna är därför en av de viktigaste rekryteringarna som man kan göra som företagare i Stockholm. Säljaren förklarar hur varorna eller tjänsterna fungerar, och vilka fördelar som de har. En duktig säljare får alltid en kund att vilja köpa varorna eller tjänsterna. Utan säljare går till sist ett företag under. Samtidigt är det ju mycket viktigt att de varor som säljaren säljer måste bli till belåtenhet för kunderna. Men det sägs att en duktig säljare kan sälja stekt gröt till vem som helst. Så varan kommer oftast i anda hand.

Rekrytera marknadsförare

Om säljaren säljer varor, så säljer en marknadsförare företaget. Det är marknadsförarens uppgift att se till så att alla känner till företaget och att människor förknippar företagsnamnet med något positivt. Om kunderna förknippar företagsnamnet med något positivt så blir det sedan mycket lättare att sälja varorna eller tjänsterna sedan till kunder som redan känner till företaget. Får man tag i en riktigt duktig marknadsförare så ser den personen till så att företagets värde växer. Ett större värde på företaget attraherar finansiärer och finns det finansiärer som ser ett bra värde i företaget så får man in mer pengar som i sin tur kan göra så att företaget kan växa och man kan rekrytera ännu fler säljare och marknadsförare.

Behöver du fylla på kontorsmaterial?

29 sep 2019

Har du varit med om det någon gång? Du står vid kopiatorn, på jobbet, och pappret är slut. Du sliter håret i förtvivlan eftersom du har ett viktigt möte, där du absolut måste ha det som du har skrivit på papper. På pappret står ett viktigt avtal som två parter ska skriva under på. Och så är pappret slut!

Vad gör man då? Att lösa problemet med ett papper som inte finns där, är egentligen för sent för att lösa just där och då. Sådant måste lösas långt innan det händer. Så vad gör man? Hur kan man förebygga den sortens problem så att det inte uppstår? Det bästa är att försöka vara så proaktiv man bara kan. Det bästa man kan göra är att försöka tänka framåt, tänka på vad som kan komma att hända, innan det har hänt.

Anlita kontorspersonal för inköp

Så det man bör göra är att antingen anlita personal för inköp av kontorsvaror, eller anställa någon som tar ett ansvar för inköp av allt sådant som man kan behöva på ett kontor. Ska man anställa någon bör man få flera erfarenheter av hur man går till väga för att anställa någon som är duktig; hur ser man om någon är duktig eller inte? Hur kan man på basis av en CV se om någon är kompetent eller inte? Det är sådana saker som rekryterare, human resources och personalchefer lär sig. De som är vana vid att rekrytera ny personal har den rätta erfarenheten att just kunna urskilja vem som är duktig (på riktigt) och som man bör anställa. Eller så anlitar man den som kan sådant. Man köper in de slags tjänster som man själv saknar. Det är inte svårare med det än så. 

Anlita företag för bemanning

Det finns företag som arbetar med vitt skilda tjänster för företag; de kan antingen rekrytera personal åt företag, eller bemanna dem med de slags personal som de antingen inte vill, eller  inte kan anställa. Det är tjänster som innefattar ekonomi, receptionist, städning, inköp av varor (papper till kopiatorn) och en mängd andra tjänster som kan behövas på kontoret. Det kanske inte är varje vecka som man behöver storstädning, men man kanske behöver nytt papper varje vecka, eller man behöver mer kaffe varje vecka. Då kan man hyra in den tjänsten så att någon ser till att man har de varor som man behöver varje vecka. Här kan du läsa mer.

När du behöver flyttstädning på Södermalm

19 sep 2019

Har du kontor på Södermalm? Har man ett kontor och dessutom anställda, kommer man förr eller senare att behöva en kontorsstädning. Det blir snabbt smutsigt på en arbetsplats som man använder dagligen. Ska man sedan flytta, kan man anlita samma städfirma om man nu är nöjd med städföretaget.

Oftast kan en och samma städfirma utföra det mesta som kan behövas när det kommer till städning; kontorsstädning, storstädning, flyttstädning, trappstädning och så vidare. Detta är inte alls svårt att förstå. Ibland kan ett städbolag också tänka sig att ge service på fler sätt, som att bli ansvarig för kaffeinköp, fruktinköp, tvätt av mattor och gardiner, om man så behöver och vill. 

Anlita samma firma som man brukar

Behöver man då en större städning, som till exempel en flyttstädning, är det bara att anlita samma städfirma som man redan har förtroende för och som man vet, klarar av att städa på sådant sätt att alla inblandade blir nöjda. Ska man flytta kontoret från det ena stället till det andra, är det mycket viktigt att städningen blir så bra att hyresvärden blir nöjd med städningen och inte har några klagomål på flyttstädningen. 

Sophantering matt- och textiltvätt 

Att städfirman även tar hand om kontorets sopor är kanske inte så konstigt. Det är ju bara naturligt. Då kan städfirman även ta hand om mattvätt och gardintvätt, köpa in kontorsmaterial, förbrukningsvaror. De kan även köpa in kaffe, te och frukt som kanske behövs på kontoret. Man kan även ta ansvar för själva lokalerna och erbjuda vaktmästartjänster, som att öppna dörrar, eller se till att dörrar och fönster är larmade på rätt sätt, när ingen är där. Andra företag vill ha rätt slags tidningar på kontoret, eller paraplyn eller andra tjänster. Då kan det vara bra att ha att göra med en städfirma som är flexibel och som kan tänka sig att erbjuda fler tjänster, inte bara städning.

När man ska flytta kontoret

Ska man då flytta kontoret kan man behöva hjälp med både packning, flytt och flyttstädning. Har man fått en bra kontakt med en firma kan man anförtro den att ta hand om flyttstädningen. De bör då ge garantier på flyttstädningen, så att kontoret kan känna trygghet i att man lägger över flyttstädningen på den städfirman. Det brukar ju ställas höga krav på en flyttstädning att den ska vara noggrann och att alla fönster är putsade och lokalen ska vara tömd. Här kan man läsa mer om ett sådant städbolag på: https://skarings.se/flyttstadning-sodermalm.

Helst ska elen bara fungera

29 jul 2019

Någon som har tänkt på hur beroende som vi är av el? Med den digitala revolutionen har det mesta i vårt svenska samhälle blivit beroende av tillgången till el. Det har gjort att vi måste ha el när vi gör mat, när vi ska arbeta på våra datorer, ha el när vi sågar ved, kapar ved och träd. Vi behöver el för att kunna hålla våra butiker, bara att mjölka korna är vi helt beroende av el. Vi kan snart inte göra något alls utan el. På vissa ställen är till och med dörrarna beroende av el, som varken kan stängas eller öppnas utan tillgången på el. Det gör att vi i det närmaste sitter i elektrikernas knän, vi är så beroende av elen att vi alla behöver ha bra kontakter med elektriker som kan komma och åtgärda situationen om elen skulle sluta fungera.

Helst ska ju allt bara fungera

Ibland händer det ju att personalen inte kan göra något alls om inte elen fungerar. Är man strömlös i flera timmar, går en massa arbetstid förlorad. Har man ett kontor kan man ju inte ha personal som sitter sysslolösa i flera timmar. Det blir alldeles för dyrt. Därför måste man som arbetsgivare alltid se till att ha någon elektriker som kan komma och åtgärda allt som är fel eller om man blir strömlös i flera timmar. Det måste gå att åtgärda och någon bör göra en felsökning. Varje arbetsgivare vet att förlorade arbetstimmar kostar. Därför kostar det ännu mer om förlorade arbetstimmar beror på ett enkelt och simpelt elfel som lätt går att åtgärda. Det är aldrig värt att låta bli att anlita en elektriker som kan komma och åtgärda felet. Så se till att ha kontaktuppgifter till en elektriker i Stockholm om det är där som ditt kontor finns.

Anlita duktiga elektriker

Se till att anlita bästa tänkbara elektriker när du väljer elektriker. Särskilt om det är så att man behöver tjänster som kräver särskilda kunskaper. Ibland kan man behöva elektriker som kan särskilda bestämmelser i enlighet med Bas-P elelr Bas-U, som innebär att de är byggarbetsmiljösamordnare och kan de bygg- och anläggningsförekrifter som gäller i enlighet med Arbetsmiljölagen. Just elen har seglat upp som en mijövänlig energi, så länge som elen produceras av energi som är förnybar, såsom av vind-, sol- eller vattenenergi. Här är det alltid viktigt att gå till källan och kontrollera vad det är för slags energi som används.

← Äldre inlägg

 

Välkommen till Lokal & Företagande Bloggen

Du har hittat till vår blogg för dig som vill ha tips kring letande av lokaler, hyresvärdar, fastighetsägare och företagande. Vi hoppas på att kunna bjuda dig på intressanta och välinformerade blogginlägg som hjälper dig i letandet av nya lokaler och annat som kan röra ditt företagande.